TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE I’VELO

Noi, Asociația Green Revolution, asociație înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul în Strada Avrig nr. 21-31, bl U2, sc. 1, et. 10, ap. 43, Sector 2, București, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București sub nr. 36 din data de 25.03.2009 („AGR”) promovăm, în activitatea noastră, utilizarea mijloacelor și soluțiilor de transport ecologice şi economice, în special a utilizării bicicletei și trotinetei electrice ca mijloc de transport alternativ prin implementarea si promovarea Proiectului I’VELO („Proiectul I’Velo”).

În acest scop, dumneavoastră („Utilizatorul”) puteți beneficia de o gamă variată de produse şi servicii puse la dispoziție sau promovate de AGR în cadrul Proiectului I’Velo (în mod colectiv, „Serviciile I’Velo”), în termenii şi condițiile generale specificate în cele ce urmează („Termenii Generali”).

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII GENERALI ȘI NOTA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎNAINTE DE ACCESAREA ORICĂROR SERVICII I’VELO. ACCESAREA SERVICIILOR I’VELO VA FI CONSIDERATĂ CA O ACCEPTARE INTEGRALĂ ȘI NECONDIȚIONATĂ A TERMENILOR GENERALI ŞI A NOTEI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 1. SERVICIILE I’VELO
 • Serviciile I’Velo includ, fără a se limita la, următoarele:
  • servicii de închiriere biciclete și/ sau trotinete electrice („Serviciile de Închiriere”) de la:
   • centrele I’Velo („Centrele I’Velo”) sau
   • stațiile automatizate I’Velo („Stațiile I’Velo”);

şi/sau

 • servicii conexe Serviciilor de Închiriere:
  • aplicația mobila I’Velo („Aplicația”); şi/sau
  • cardul nominal de acces I’Velo („Cardul I’Velo”); şi/sau
  • pagina web ivelo.ro („Site-ul I’Velo”); şi/sau
  • servicii de asistenţă telefonică la numărul 021.327.57.78, prin e-mail la adresa [=] sau din Secțiunea [Ajutor] din interfața Aplicaţiei („Serviciile de Asistenţă”).
 • Accesarea oricărui Serviciu I’Velo este condiționată de acceptarea Termenilor Generali, precum şi a Notei de prelucrare a datelor cu caracter personal, după caz, ambele în versiunea aplicabilă la data efectuării comenzii pentru Serviciul I’Velo respectiv. Termenii Generali şi Nota de prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie aprobate fie în Aplicație, înainte de prima utilizarea a acesteia, fie pe e-mail prin completarea la Centrele I’Velo a adresei de e-mail și ulterior prin validare prin accesarea link-ului primit pe e-mail.
 • Termenii Generali vor forma, prin acceptarea de către dumneavoastră, contractul încheiat între dumneavoastră şi AGR („Contractul I’Velo”).

Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile din prezenții Termeni Generali și din Nota de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt aplicabile atât serviciilor de tipul I’Velo Urban, cât și celor de tipul I’Velo Relax.

 1. Contul de utilizator. Statutul de utilizator
 • Contul de utilizator
  • Pentru accesarea informațiilor legate de Serviciile I’Velo, Utilizatorii trebuie să-și creeze și valideze un cont de utilizator în baza de date I’Velo. Acest cont este realizat pe baza unei adrese de e-mail valide. Această prevedere se aplică în mod special pentru accesarea informațiilor personale utilizate, colectate sau furnizate de I’Velo Utilizatorilor. Informațiile generale ale Serviciilor I’Velo pot fi consultate liber pe Site-ul I’Velo sau pe paginile asociate din rețelele de socializare.

Adresa de mail poate fi furnizată astfel:

 • Pe computerele puse la dispoziție în Centrele I’Velo;
 • in pagina de înregistrare a contului din Aplicație;
 • in pagina de înregistrare a contului din Site-ul I’Velo.
 • Utilizatorul poate alege și înregistrarea prin intermediul aplicației Facebook, în acest caz fiind folosite informațiile furnizate de Facebook.
 • Utilizatorul trebuie să stabilească și o parolă de acces, excepție făcând cazul utilizării contului Facebook, aici aplicându-se condițiile impuse de Facebook.

Validarea adresei de e-mail se realizează astfel:

 • Un cod unic este trimis la adresa de e-mail furnizată de Utilizator, cod care trebuie introdus de Utilizator în Aplicație sau pe Site-ul I’Velo.
 • Contul de utilizator devine activ după validarea adresei de e-mail.
 • În cazul utilizării contului de Facebook ca metodă de înregistrare, nu va mai fi necesară validarea adresei de e-mail.
 • Utilizarea adresei de e-mail și a unei parole este unica metodă de logare în Contul de utilizator.
 • Statutul de Utilizator
 • Pentru utilizarea oricăruia dintre Serviciile I’Velo este necesară dobândirea Statutului de Utilizator. Statul de Utilizator necesită, pe lângă realizarea și activarea unui cont de Utilizator, furnizarea datelor de identitate personale, a numărului de telefon si, în anumite cazuri și pentru anumite Servicii I’Velo, inclusiv adăugarea și înregistrarea unei metode de plată, precum și câteva măsuri de validare.

Furnizarea datelor personale se poate realiza astfel:

 1. Date privind identitatea
  • prin prezentarea la oricare dintre Centrele I’Velo a unui document care conține datele de identitate. Actele acceptate sunt: cartea de identitate sau pașaportul;
  • prin utilizarea funcționalităților Aplicației care permit fotografierea actului de identitate, precum și realizarea unei fotografii de tip auto-portret (selfie) cu actul de identitate în mână și trimiterea acestor două fotografii către operatorii din Call Center.

Menționăm că pot fi acceptate exclusiv cărțile de identitate românești. Nu vor fi acceptate buletine temporare, permisele de conducere, pașapoartele, permise de ședere, documente diplomatice sau orice alt astfel de acte cu sau fără caracter temporar

 • exclusiv pentru abonații serviciului de telefonie mobilă operat de Orange România SA, prin introducerea în Aplicație a numărului propriu de telefon în rețeaua Orange, cu condiția ca acesta să fie de tip abonament (post-pay) încheiat pe numele dumneavoastră și să fie activ. În acest caz, un cod de confirmarea a validității abonamentului și de confirmare a numărului vor fi trimise prin SMS. Pentru evitarea oricăror dubii, trimiterea codului de validare nu va fi efectuată pentru abonamente încheiate de terți (e.g. angajator) în beneficiul dumneavoastră. Menționăm că, chiar și în cazul furnizării numărului de telefon din rețeaua Orange (cu respectarea condițiilor de mai sus), pentru dobândirea statutului de Utilizator, va trebui să introduceți manual în Aplicație anumite date de identificare (e.g. nume, prenume), corecte si complete.

În plus, vă informăm că, în cazul pierderii statutului de abonat Orange Romania SA din orice motive (e.g. portarea în altă rețea de telefonie mobilă, trecere la cartele pre-pay), nu veți mai putea accesa Serviciile I’Velo până la confirmarea identității prin una din celelalte mijloace descrise mai sus.

 1. Date privind numărul de telefon
  • prin comunicarea numărului de telefon operatorilor din Centrele I’Velo;
  • prin utilizarea funcționalităților Aplicației sau Site-ului I’Velo, care permit introducerea numărului de telefon în baza de date.
  • prin furnizarea numărului de telefon din rețeaua Orange conform punctului 1 de mai sus

Menționăm că pot fi acceptate exclusiv numere de telefonie mobilă eliberate de companii de telefonie românești;

 1. Date privind înregistrarea unei metode de plată
  • prin introducerea datelor cardului bancar. Sunt acceptate doar în Aplicație sau pe Site-ul I’Velo utilizând funcționalitățile special create.

Menționăm că pot fi acceptate exclusiv carduri bancare emise de instituțiile bancare din Romania. Cardurile de tip Revolut (sau similare) nu sunt acceptate ca metodă de plată.

Validarea datelor personale se realizează astfel:

 1. Identitatea
 • Operatorii din Centrele I’Velo vor scana sau după caz introduce manual datele furnizate în baza de date.
 • Operatorii validează datele și faptul că posesorul de drept al actului de identitate este persoana care a prezentat documentul.
 • Operatorii din Call Center vor introduce sau valida datele furnizate de Utilizator prin intermediul Aplicației și vor confirma identitatea solicitantului pe baza fotografiei de tip auto-portret.
 • Orange România SA verifica si confirma calitatea de abonat Orange România SA pentru numerele de telefon introduse de persoanele care optează pentru furnizarea datelor prin introducerea numărului propriu de telefon in Aplicație.
 • În următoarele cazuri specifice, fără a se limita doar la acestea, operatorii din Centrele I’Velo sau din Call Center, pot refuza înregistrarea datelor:
  • calitatea documentelor prezentate sau a fotografiilor realizate nu permit citirea corectă a informațiilor.
  • persoana care solicită înregistrarea nu este deținătorul de drept al actului de identitate.
 1. Numărul de telefon
 • Un cod unic de validare va fi generat și transmis automat pe numărul de telefon indicat de Utilizator. Acest cod va trebui introdus în Site-ul I’Velo sau în Aplicație pentru validarea numărului de telefon.
 1. Metoda de plată
 • La introducerea cardului bancar, respectând procedurilor legale în vigoare, Utilizatorului i se va cere să efectueze o plată în valoare de 1 RON, necesară validării cardului și dreptului solicitantului de a utiliza acest card.

Suma va fi returnată după validarea cardului.

 • Persoanele care au utilizat Serviciile I’Velo în ultimii 2 ani, realizând cel puțin o închiriere, cu excepția cazului în care au cerut în mod expres ștergerea datelor lor din baza de date, au deja Statut de Utilizator. Cu toate acestea, datorită schimbărilor legislative precum și modificărilor tipurilor Serviciilor I’Velo oferite de Asociația Green Revolution, anumite etape de validare a identității ar putea fi necesare. Două exemple ar fi reconfirmarea adresei de e-mail sau a numărului de telefon.
 • Contul de Utilizator este nominal și nu poate fi transmis altor persoane.
 • Statutul de Utilizator va fi menținut pe durata de stocare a datelor cu caracter personal colectate pentru Serviciile I’Velo. Detalii suplimentare privind durata de stocare și drepturile sunt disponibile în Nota de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • În calitate de Utilizator, puteți accesa oricând propriul cont nominal unic de Utilizator din Aplicație sau din Secțiunea [Contul Meu] de pe Site-ul I’Velo.
 • Aveți obligația de a folosi pentru înregistrarea Contului de Utilizator și obținerea Statului de Utilizator date de identificare corecte, complete și exacte și să actualizați aceste date solicitând editarea datelor dumneavoastră de către AGR, prin Servicii de Asistenţă, ori de câte ori este necesar (g. la obținerea unei noi cărți de identitate, la modificarea adresei de e-mail, a adresei contului Facebook sau a numărului de telefon etc.).
 • Neefectuarea demersurilor pentru actualizarea datelor poate atrage suspendarea Contului dumneavoastră de Utilizator, în conformitate cu punctul 15 de mai jos [Suspendarea  Contului de Utilizator],
 • Utilizarea unor date de identificare incorecte, incomplete, inexacte, neactualizate sau apte să inducă în eroare în orice mod atrage limitarea parțială sau totală a accesului dumneavoastră la Serviciile I’Velo şi/sau, după caz, răspunderea dumneavoastră pentru orice prejudicii directe sau indirecte care ar putea fi suferite în orice mod de AGR sau de oricare dintre salariații, partenerii sau colaboratorii săi.
 • AGR își rezervă dreptul de a verifica în orice moment acuratețea datelor de identificare sau de contact indicate de dumneavoastră, inclusiv prin colectarea de date cu caracter personal suplimentare (g. în scopul confirmării identității dumneavoastră sau în vederea acordării accesului la anumite Servicii I’Velo, fără o limitare la acestea).
 • Modificarea oricăror circumstanțe avute în vedere la verificare (g. schimbarea cărții de identitate, a adresei de e-mail sau a numărului de telefon) poate genera reluarea procesului de verificare şi, eventual, atrage suspendarea Contului dumneavoastră de Utilizator, în conformitate cu punctul 15 de mai jos [Suspendarea Contului de Utilizator], până la efectuarea verificării,
 • În cazul oricăror dificultăţi întâmpinate în procesul de verificare sau al constatării oricăror neconcordanţe, AGR își rezervă dreptul de a limita parţial sau total accesul dumneavoastră la Aplicaţie şi/ sau la oricare dintre Serviciile I’Velo.
 1. COSTURI

Serviciile de Închiriere sunt puse la dispoziție contra cost:

 • abonament lunar, cu un număr nelimitat de utilizări a bicicletelor în perioada de valabilitate – 99lei;
 • abonament anual, cu un număr nelimitat de utilizări ale bicicletelor în perioada de valabilitate –  249 lei;
 • abonament anual, cu un număr nelimitat de utilizări ale bicicletelor și trotinetelor electrice în perioada de valabilitate –  365 lei;
 • One pass” tichet unic care permite închirierea unei singure biciclete pentru o perioadă de maximum 2 ore – 20 lei;
 • Pay per Use” sistem de plată aplicabil exclusiv Serviciilor de Închiriere a trotinetelor electrice, la accesarea efectivă a unui singur Serviciu de Închiriere pentru o trotinetă electrică, costurile relevante fiind variabile în funcție de durata utilizării Serviciului de Închiriere pentru trotinete electrice – 3 lei tarif pornire si 0.65 lei/ minut de utilizare.

Pe lângă costurile de mai sus se vor adăuga orice alte costuri asociate (e.g. eventuale penalități de întârziere datorate depășirii termenului de utilizare, eventuale taxe de preluare de către AGR a bicicletelor și/sau trotinetelor electrice), plus toate taxele aplicabile, dacă este cazul.

Utilizatorii sunt, de asemenea, responsabili pentru suportarea costurilor de reparație, remediere sau înlocuire în cazul pagubelor, distrugerilor sau prejudiciilor de orice fel care decurg din utilizarea oricăror Servicii I’Velo, cu depășirea uzurii normale („Prejudiciile”). Prejudiciile, împreună cu celelalte categorii de costuri descrise la prezenta lit. (a) vor fi denumite in continuare „Costurile”.

O descriere detaliată a Prejudiciilor este prezentata in Anexele nr. 1 si nr. 2 la prezentul document și sunt  disponibile și în format electronic pe Site-ul I’Velo.

 • Costurile achitate sunt definitive şi nu pot fi restituite, cu excepția cazului în care AGR decide altfel.
 • Costurile vor fi achitate prin oricare din următoarele modalități de plată:
 • prin debitare directă de pe cardul asociat Contului de Utilizator în limitele stabilite legal
 • prin plata directă la Centrele I’Velo, în numerar sau utilizând un card bancar
 • Aplicația și Site-ul I’Velo sunt puse la dispoziția Utilizatorilor cu titlu gratuit.

Cu toate acestea, anumite costuri pot fi suportate de Utilizatori, fără limitare, în legătură cu datele de trafic transferate pentru descărcarea și utilizarea Aplicației si folosirea Site-ului I’Velo, atât de pe teritoriul României, cât și din afara României.

 1. ÎNCHIRIEREA BICICLETELOR ȘI/ SAU TROTINETELOR ELECTRICE
 • Tipul de Servicii de Închiriere

Utilizatorii pot beneficia de Servicii de Închiriere prin achiziționarea abonamentelor sau a unor servicii de tip One Pass, sau prin utilizarea unor servicii de tip Pay per Use. Achiziția abonamentelor sau tichetelor se poate realiza la centrele de închirieri, online sau utilizând aplicația mobilă I’Velo. Utilizarea serviciilor pay-per-use poate fi realizată doar prin intermediul aplicației mobile.

Utilizatorii pot opta pentru:

 • abonamente cu o perioadă de valabilitate:
 • lunară, valabil pentru o perioadă de 30 de zile, de la data selectată de Utilizator; sau
 • anuală, valabil pentru o perioadă de 365 de zile de la data selectată de Utilizator.
 • permis One Pass:
 • valabil pentru două ore de închiriere a unei biciclete. Acesta va fi activat la momentul închirierii bicicletei.
  • serviciu de plată de tip Pay per Use
 • valabil pentru timpul de închiriere a unei trotinete electrice. Acesta va fi activat la momentul închirierii trotinetei electrice.

Utilizatorii nu pot cumula, pentru aceeași perioadă, mai multe tipuri de abonamente active. Abonamentele achiziționate nu pot fi modificate. Totodată, nu poate fi solicitată contravaloarea abonamentelor neutilizate, indiferent de motiv.

AGR își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oferta de mai sus în condițiile stipulate în acești Termeni Generali.

În secțiunea [Abonamentul meu] din Contul de Utilizator pot fi consultate, în orice moment, datele generale privind perioada de valabilitate a abonamentelor sau permiselor One Pass sau Pay per Use deținute, Serviciile de Închiriere accesibile sau accesate, alte costuri asociate a abonamentelor sau permiselor deținute, accesate sau disponibile, precum şi drepturile și obligațiile Utilizatorilor aferente fiecărui tip de Serviciu I’Velo.

 • Preluarea și returnarea bicicletelor – prevederi generale

Bicicletele se pot închiria și returna de la orice Centru I’Velo sau din Stațiile I’Velo, în măsura disponibilității acestora și programului de funcționare. Închirierea este condiționată de dobândirea Statului de Utilizator, utilizarea Aplicației sau a unui Card I’Velo, de prezentarea unui act de identitate și existența unui serviciu (abonament, One Pass) achiziționat anterior.

Condițiile de preluare a bicicletei, drepturile și obligațiile care se aplică la momentul închirierii sunt cele afișate în pe Site-ul I’Velo,  Aplicație sau la Centrele I’Velo. Utilizatorii trebuie să se asigure că au înțeles clar care sunt obligațiile și drepturile care li se aplică la momentul utilizării serviciului.

Pentru orice neclarități pot fi cerute informații suplimentare operatorilor din Centrele I’Velo precum și operatorilor din Call Center.

Ca regulă generală, utilizatorii pot închiria o singură bicicletă.

Cu titlu de excepție, Utilizatorii care au calitatea de reprezentanți legali/ persoane care într-un anumit moment exercită supravegherea unor minori cu vârsta sub 14 ani pot închiria biciclete atât pentru uzul personal, cât și pentru minorii respectivi. Aceștia rămân însă integral răspunzători pentru minorii respectivi pe durata beneficierii de Serviciile de Închiriere.

Prin responsabilitatea cu privire la minor(i) se va înțelege inclusiv, fără a se limita la, responsabilitatea privind instructajul minorului(lor) cu privire la utilizarea bicicletelor, utilizarea echipamentului de protecție și, în general, supravegherea continuă a minorului(lor) și a bicicletelor pe întreaga perioadă a utilizării Serviciilor I’Velo. Posibilitatea de a beneficia de Servicii de Închiriere pentru minorii sub 14 ani este limitată la punerea la dispoziție a maxim 3 (trei) biciclete, dintre care una pentru uzul propriu al Utilizatorului şi 2 (două) pentru uzul a doi minori pentru care Utilizatorul își asuma responsabilitatea. Potrivit reglementărilor în vigoare, minorii sub 14 ani nu au dreptul să conducă bicicleta pe drumurile publice, în acest sens nefiindu-le permis să o conducă în afara perimetrului parcului unde sau în apropierea căruia se află Centrul I’Velo și de unde bicicleta a fost preluată. AGR nu va putea fi, în nicio situație ținută răspunzătoare și pentru nicio urmare, de nicio natură, cauzată de folosirea bicicletei de către minorii sub 14 ani (în interiorul sau în afara parcului).

Închirierea de biciclete pentru minorii sub 14 ani se va face exclusiv de la Centrele I’Velo.

Datorită specificațiilor tehnice diferite, bicicletele preluate de la Centrele I’Velo vor putea fi returnate doar la Centrele I’Velo de pe raza aceluiași oraș/ municipiu. Similar, bicicletele preluate de la Stațiile I’Velo vor putea fi returnate doar la Stațiile I’Velo. Returnare bicicletelor în Centrele I’Velo trebuie realizată ținând cont de orarul de funcționare a acestor centre. Este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorilor de a se informa în prealabil cu privire la programul de funcționare al Centrelor I’Velo și de a-și lua măsurile necesare pentru returnarea bicicletelor în timp util, sub sancțiunea suportării tarifului de întârziere și/ sau a celorlalte sancțiuni/ penalități prevăzute în Termenii și Condițiile Generale I’Velo.

Returnarea bicicletelor în Stațiile I’Velo se va face doar în stațiile funcționale, cu dock-uri libere. Este responsabilitatea exclusiva a Utilizatorilor de a se informa în prealabil cu privire la dock-urile libere din Stațiile I’Velo și de a-și lua măsurile necesare pentru returnarea bicicletelor în timp util, sub sancțiunea suportării tarifului de întârziere și/ sau a celorlalte sancțiuni/ penalități prevăzute în Termenii și Condițiile Generale I’Velo.

Informații privind disponibilitatea Serviciilor de Închiriere vor fi prezentate pe Site-ul I’Velo, în Aplicație, precum și la Centrele I’Velo.

 • Utilizarea Aplicației pentru preluarea Bicicletelor
 • Preluarea şi returnarea unei biciclete (de) la Centrele I’Velo

Preluarea bicicletei

Veți putea accesa Servicii de Închiriere folosind Aplicația cu condiția deținerii unui abonament sau a unui permis One Pass valabil la data preluării oricărei biciclete de la Centrele  I’Velo.

Aplicația permite Utilizatorului să înceapă o închiriere prin simplă scanare a codului de bare lipit pe cadrul bicicletei. Pe ecranul Aplicației vă fi afișată notificarea conform căreia închirierea a fost aprobată, a început, timpul scurs, timpul disponibil, costurile aferente cursei și numărul bicicletei. Utilizatorul prezintă informația de pe ecranul aplicației unui operator AGR înainte de prelua efectiv bicicleta.

În cazul în care, din motive tehnice, codul de bare nu poate fi scanat, Utilizatorul are posibilitatea de a introduce în aplicație manual numărul bicicletei. În acest caz, din motive de siguranță a sistemului, preluarea poziției GPS a telefonului poate fi solicitată.

În cazul în care Utilizatorul nu poate sau nu are dreptul să efectueze această închiriere, un mesaj explicativ va fi prezentat pe ecranul Aplicației.  Utilizatorul poate solicita sprijinul operatorilor din Centrele I’Velo.

Returnarea bicicletei

Returnarea se finalizează doar la scanarea, de către un operator al Centrului I’Velo, a codului de bare de pe bicicleta închiriată.

Utilizatorul poate returna bicicleta într-un interval de 10 minute de la preluare la oricare din Centrele I’Velo în vederea schimbării acesteia, ori de câte ori întâmpină dificultăți de utilizare a bicicletei, cauzate de modul de configurare al acesteia, precum şi în cazul în care constată orice defecte, defecțiuni sau avarii preexistente, caz in care va beneficia de resetarea timpului de utilizare. La schimbarea bicicletei, Utilizatorul va menționa tipul de defecțiune identificată.

Schimbarea se va face cu ajutorul operatorului din Centrul I’Velo, care va prelua bicicleta defectă și va aloca Utilizatorului altă bicicletă. Pentru evitarea oricărui dubiu, schimbarea bicicletei în aceste condiții nu se va aplica în cazul defecțiunilor cauzate de Utilizator.

 • Preluarea şi returnarea bicicletei (de) la Stațiile I’Velo

Preluarea bicicletei

Veți putea accesa Servicii de Închiriere folosind Aplicația cu condiția deținerii unui abonament sau a unui permis One Pass valabil la data preluării oricărei biciclete de la Stațiile I’Velo.

Aplicația mobilă permite persoanei cu statul de Utilizator să înceapă o închiriere prin simpla scanare a codului QR lipit pe cadrul bicicletei sau pe stația automatizată, în dreptul dock-ului unde este blocată bicicleta. Pe ecranul Aplicației vă fi afișată notificarea conform căreia închirierea a fost aprobată, a început, timpul scurs, timpul disponibil, costurile aferente cursei și numărul bicicletei. Utilizatorul va urmări ca stația automatizată să semnalizeze luminos deblocare încuietorii și apoi poate extrage bicicleta.

În cazul în care, din motive tehnice, codul QR nu poate fi scanat, Utilizatorul are posibilitatea de a introduce în Aplicație, manual, numărul bicicletei și numărul dock-ului în care este blocată bicicleta. În acest caz, din motive de siguranță a sistemului, preluarea poziției GPS a telefonului poate fi solicitată.

În cazul în care Utilizatorul nu poate sau nu are dreptul să efectueze această închiriere, un mesaj explicativ va fi prezentat pe ecranul Aplicației.  Utilizatorul poate solicita sprijinul operatorilor din Call Center.

Returnarea bicicletei

Returnarea unei biciclete și încheierea unei sesiuni de închiriere se face prin introducerea bicicletei într-un dock liber și funcțional. Andocarea bicicletei este semnalată luminos de ledurile stației și printr-un mesaj afișat în interfața Aplicației Utilizatorului.

În cazul în care, după returnare, din motive tehnice sesiunea de închiriere nu se finalizează automat, în Aplicație fiind afișată în continuare o cursă activă, Utilizatorul are posibilitate de a opri cursa, apăsând butonul [Stop] din ecranul Aplicației urmărind instrucțiunile primite.

Încercare de fraudare prin introducerea în mod voit necorespunzător a bicicletei în dock-ul stației, prin furnizarea unor informații false sau din neglijență nu restrânge responsabilitatea Utilizatorului, chiar dacă eventualele furturi sau pagube au fost provocate de persoane necunoscute.  Pentru eliminarea acestor situații, AGR poate înregistra și folosi imagini video preluate din Stațiile I’Velo, sisteme electronice de monitorizare și detectare a activităților desfășurate în Stațiile I’Velo și proximitatea acestora.  În același timp, ținând cont de orarul de funcționare, Utilizatorul poate cere suportul personalului de service sau operatorilor din Call Center.

 • Prelungirea perioadei de utilizare a bicicletelor

Biciclete preluate în baza unui abonament lunar/ anual

Utilizatorul poate solicita oricând, în maximum 120 de minute de la închirierea bicicletei, prelungirea perioadei de utilizare.

Prelungirea este gratuită și se poate realiza, pentru intervale succesive de maximum 120 minute fiecare, utilizând butonul [Extra time] din Aplicație. Utilizatorul va fi obligat să scaneze QR-code-ului sau a codului de bare de pe bicicletă sau să ceară scanarea de către un operator I’Velo din Centrele I’Velo. Numărul solicitărilor este nelimitat câtă vreme noua solicitare se face la maximum 120 de minute de la ultima închiriere.

Dacă Utilizatorul nu solicită prelungirea timpul de închiriere și nici nu returnează bicicleta vor fi aplicate costuri suplimentare (i.e. tarif de întârziere). În acest caz nu mai poate fi solicitată prelungirea timpului de închiriere iar Utilizatorul va fi înștiințat să predea bicicleta in cel mai scurt timp posibil.

Pentru evitarea oricăror dubii, în cazul preluării unei biciclete de la Centrele I’Velo, numărul de închirieri succesive este limitat obiectiv de obligația respectării programului de funcționare al Centrelor I’Velo deoarece nu este posibilă returnarea fără sprijinul unui operator. Este responsabilitatea exclusiva a Utilizatorilor de a se informa in prealabil cu privire la programul de funcționare al Centrelor I’Velo și de a-și lua măsurile necesare pentru returnarea bicicletelor în timp util, sub sancțiunea suportării tarifului de întârziere și/ sau a celorlalte sancțiuni/ penalități prevăzute în Termenii și Condițiile Generale I’Velo.

Returnarea bicicletei, în condițiile în care prelungirea perioadei de utilizare a fost realizată în mod corect, conform celor mai sus-menționate, nu implică niciun fel de costuri suplimentare pentru Utilizator (exceptând situațiile în care au fost aduse Prejudicii).

Bicicletele preluate prin ONE PASS

Utilizatorul poate prelungi perioada de utilizare prin achiziția unui nou One Pass înainte de expirarea intervalului maxim inițial. Numărul de astfel de achiziții succesive de permise One Pass este nelimitat.

În cazul unei defecțiuni sau imposibilități de a aduce bicicleta în timp util, Utilizatorul poate solicita preluarea bicicletei de către personalul AGR prin Serviciile de Asistență, cu condiția achitării unei taxe suplimentare detaliate în conținutul Anexei nr. 1.

 • Utilizarea Cardului I’Velo pentru preluarea Bicicletelor

Veți putea accesa Servicii de Închiriere folosind Cardul I’Velo cu condiția deținerii unui abonament valabil la data preluării oricărei biciclete de la Stațiile I’Velo sau de la Centrele  I’Velo.

 1. Preluarea şi returnarea unei biciclete (de) la Centrele I’Velo

În vederea preluării unei biciclete de la unul din Centrele I’Velo pe baza Cardului I’Velo este necesară prezentarea Cardului I’Velo unui operator din zona Self Service. Posesorul cardului trebuie să aibă și un serviciu preplătit, de tip abonament sau tichet One Pass, achiziționat și activ atașat cardului prezentat.  Operatorul I’Velo  va scana Cardul I’Velo și, după introducerea pe terminalul operatorului a PIN-ului Cardului I’Velo, va scana o bicicletă. După îndeplinirea acestor proceduri, Utilizatorul va putea prelua bicicleta respectivă.

Returnare bicicletei se face prin scanarea bicicletei de către un operator din Centrele I’Velo

Prelungirea perioadei de utilizare a bicicletelor

Pentru utilizatorii de Carduri I’Velo, prelungirea timpului de utilizare se va realiza prin returnarea bicicletei închiriate la un Centru I’Velo, în intervalul de 120 de minute de la preluarea inițială și solicitarea extinderii timpului unui operator.

 1. Preluarea şi returnarea unei biciclete (de) la Stațiile I’Velo

În vederea preluării unei biciclete de la una din Stațiile I’Velo pe baza Cardului I’Velo este necesară parcurgerea următoarelor etape:

 • existența unui serviciu preplătit de tip abonament asociat cu cardul I’Velo, nu   este valid tichetul One Pass pe cardul de membru I’Velo.
 • autentificarea la panoul de control din Stația I’Velo respectivă, prin scanarea Cardului I’Velo la cititorul contactless şi introducerea codului PIN;
 • selectarea unei biciclete disponibile pe panoul de control din Stația I’Velo respectivă;
 • așteptarea semnalelor luminoase intermitente de pe stâlpul de andocare care indică eliberare bicicletei, acestea pot fi preluate într-un interval de până la 10 secunde .

Prelungirea perioadei de utilizare a bicicletelor

Pentru utilizatorii de Carduri I’Velo, prelungirea timpului de utilizare se va realiza prin returnarea bicicletei închiriate, în intervalul de 120 de minute de la preluarea inițială, și reluarea procesului de închiriere.

Returnarea bicicletelor la Stațiile I’Velo

Pentru returnarea bicicletei, este necesară parcurgerea următoarelor etape:

 • identificarea unui stâlp de andocare liber la Stația I’Velo respectivă (stâlpii disponibili sunt semnalizați prin lumină verde);
 • poziționarea şi fixarea bicicletei în stâlpul de andocare liber ales. După fixare, bicicleta va fi blocată automat, iar returnarea va fi considerată efectuată.
 • opțional, autentificarea la panoul de control din Stația I’Velo respectivă, prin scanarea Cardului I’Velo Urban la cititorul contactless şi introducerea codului PIN, pentru a vă asigura că sesiunea de închiriere a fost încheiată cu succes. Alternativ, puteți accesa Serviciile de Asistenţă pentru a vă asigura că încheierea sesiunii de închiriere a fost înregistrată corespunzător. O parte din Stațiile I’Velo au și opțiunea eliberării unui bon care să ateste încheierea cu succes a cursei. Pentru evitarea oricărui dubiu, AGR nu garantează disponibilitatea acestui serviciu la fiecare din Stațiile I’Velo. În situația în care autentificarea la panoul de control din Stația I’Velo respectivă nu a fost încheiată, Utilizatorul are obligația de a contacta Call Center-ul AGR.

Returnarea bicicletelor în caz de defecțiuni

Utilizatorul poate returna bicicleta, fără costuri suplimentare, într-un interval de 10 minute de la preluare, dacă semnalează o defecțiune preexistentă preluării inițiale. Într-o asemenea situație va fi posibilă preluarea unei noi biciclete.

În cazul unei returnări în termen de 10 minute de la preluare, Utilizatorul va putea semnala, prin Serviciile de Asistență, funcționalitățile din Aplicație sau la panoul de control din Stația I’Velo respectivă, constatarea unei defecțiuni si va putea schimba bicicleta sau renunța la Serviciul de Închiriere. Pentru evitarea oricărui dubiu, schimbarea bicicletei în aceste condiții nu se va aplica în cazul defecțiunilor cauzate de Utilizator

Datorită specificațiilor tehnice diferite, bicicletele preluate de la Centrele I’Velo vor putea fi returnate doar la Centrele I’Velo de pe raza aceluiași oraș/ municipiu. Similar, bicicletele preluate de la Stațiile I’Velo vor putea fi returnate doar la Stațiile I’Velo.

 • Preluarea și returnarea trotinetelor electrice – prevederi generale

Trotinetele electrice se pot închiria și returna de la și în oricare Centru I’Velo sau Stații I’Velo, în măsura disponibilității acestora și programului de funcționare.

Disponibilitatea trotinetelor poate fi determinată sau influențată de condițiile meteo, limitările tehnice ale produselor sau de o serie de prevederi legale sau dispoziții locale care ar putea reglementa circulația, orele de program, condițiile de utilizare, zonele permise, etc.

Închirierea se poate realiza numai prin utilizarea Aplicației mobile. Trotinetele electrice disponibile pentru închiriere vor fi afișate în interfața Aplicației, în funcție de gradul de încărcare a bateriei.

Gradul de încărcare a bateriei trotinetei electrice permite determinarea estimativă a distanței, exprimată în kilometri, pe care o puteți parcurge cu trotineta electrică respectivă. Această estimare va fi afișată în interfața Aplicaţiei. Totuși, această estimare are caracter pur orientativ, variind în concret în funcție de factori precum viteza de deplasare, greutatea Utilizatorului, temperatură, elevația terenului, starea infrastructurii, fără o limitare la aceștia.

Pentru orice neclarități pot fi cerute informații suplimentare operatorilor din Centrele I’Velo precum și operatorilor din Call Center.

Utilizatorii pot închiria o singură trotineta electrică.

Închirierea de trotinete electrice pentru minorii sub 18 ani este strict interzisă. Trotinetele electrice pot ajunge la o viteză de până la 25 km/h. Acestea sunt dotate cu doua sisteme de frânare, respectiv unul electronic, localizat pe ghidonul trotinetei electrice, precum și frâna de urgență (i.e. se va utiliza prin apăsarea cu piciorul a aripii din spate a trotinetei electrice).

Trotinetele electrice preluate de la Centrele I’Velo vor putea fi returnate doar în  Centrele I’Velo. Similar, trotinetele electrice preluate de la Stațiile I’Velo vor putea fi returnate doar la Stațiile I’Velo. Returnare trotinetelor electrice în Centrele I’Velo trebuie realizată ținând cont de orarul de funcționare a acestor centre. Este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorilor de a se informa în prealabil cu privire la programul de funcționare al Centrelor I’Velo și de a-și lua măsurile necesare pentru returnarea trotinetelor electrice în timp util, sub sancțiunea suportării tarifului de întârziere și/ sau a celorlalte sancțiuni/ penalități prevăzute în Termenii și Condițiile Generale I’Velo.

Returnarea trotinetelor electrice în Stațiile I’Velo se va face doar în stațiile funcționale, cu dock-uri libere. Este responsabilitatea exclusiva a Utilizatorilor de a se informa în prealabil cu privire la dock-urile libere din Stațiile I’Velo și de a-și lua măsurile necesare pentru returnarea trotinetelor electrice în timp util, sub sancțiunea suportării tarifului de întârziere și/ sau a celorlalte sancțiuni/ penalități prevăzute în Termenii și Condițiile Generale I’Velo.

Utilizarea Aplicației pentru preluarea trotinetelor electrice

Accesarea efectivă a Serviciilor de Închiriere pentru o trotinetă electrică prin Aplicație, este condiționată de îndeplinirea condițiilor pentru a beneficia de Servicii de Închiriere prin Aplicaţie şi presupune:

 • Verificarea numărului de trotinete electrice disponibile la Centrul I’Velo sau a Stației I’Velo în proximitatea căreia vă aflați, prin accesarea pictogramei Centrului sau Stației respective. În interfața Aplicației se vor afișa informații actualizate despre trotinetele electrice disponibile în următorul format: grad de încărcare a bateriei, număr trotinetă şi număr dock.
 • Preluarea şi returnarea unei trotinete electrice (de) la Centrele I’Velo

Preluarea trotinetei electrice

Cu ajutorul Aplicației mobile se scanează codul de bare printat pe cadrul trotinetei electrice. În momentul în care display-ul trotinetei devine activ, începe contorizarea timpului de utilizare a Serviciului de Închiriere.

Returnarea trotinetei electrice

Returnarea se finalizează la scanarea, de către operatorul din centru Ivelo a codului de bare de pe trotineta electrică închiriată, cu consecința inactivării trotinetei electrice, a stingerii display-ului acesteia şi afișării  în Aplicația mobilă a costurilor de utilizare.

Utilizatorul va returna trotineta electrică, fără costuri suplimentare, într-un interval de 10 minute dacă semnalează o defecțiune preexistentă preluării inițiale fiind posibilă preluarea unei noi trotinete electrice. Schimbarea unei trotinete electrice fără costuri suplimentare este valabilă doar pentru utilizatorii care au un abonament care permite utilizare nelimitată a trotinetelor electrice. Schimbarea se va face de Utilizator cu informarea prealabilă și ajutorul unui operator din Centrul I’Velo şi semnalarea în Aplicație a motivului returnării rapide. Pentru evitarea oricărui dubiu, schimbarea trotinetei electrice în aceste condiții nu se va aplica în cazul defecțiunilor cauzate de Utilizator.

 • Preluarea şi returnarea unei trotinete electrice (de) la Stațiile I’Velo

Preluarea trotinetei electrice

Din Aplicație, scanați QR-code-ul afișat pe stâlpul de andocare sau pe display-ul trotinetei electrice. În momentul în care ledurile stâlpului de andocare clipesc verde intermitent şi display-ul trotinetei electrice devine activ, trotineta electrică este eliberată și poate fi folosită. Durata necesară eliberării și activării trotinetei poate varia de la 10 la 20 de secunde în funcție de viteza de comunicare a datelor. Pentru o bună utilizare a sistemului se recomandă așteptarea deblocării trotinetei din stație, deblocare semnalată luminos prin lumina verde intermitentă emisă de stație, și abia apoi extragerea din dock-ul aferent. Încercare de extragere prematură poate duce la blocare trotinetei în dock și la necesitatea repetării procesului.

În cazul în care nu mai doriți preluarea trotinetei electrice, deși ați demarat procesul de preluare a trotinetei electrice, aceasta va trebui preluată din stâlpul de andocare şi returnată prin re-introducerea în stâlpul de andocare.

Returnarea trotinetei electrice

În mod normal, returnarea și încheierea unei sesiuni se face prin introducerea trotinetei electrice într-un dock liber. Andocarea trotinetei electrice este semnalată luminos de ledurile stației și printr-un mesaj afișat în interfața Aplicației Utilizatorului. În același timp, display-ul trotinetei electrice se stinge.

În cazul în care, după returnare, din orice motiv mesajul de închidere a sesiunii de închiriere nu este afișat în interfața Aplicației Utilizatorului, Utilizatorul are posibilitate de a opri manual cursa din Aplicație, apăsând butonul [Stop] şi scanând QR code-ul poziționat deasupra stâlpului de andocare în care a returnat trotineta electrică sau, după caz, încărcând o fotografie care confirmă că trotineta electrică este returnată şi blocată în stâlpul de andocare.

Utilizatorul va returna trotineta electrică, fără costuri suplimentare, într-un interval de 10 minute dacă semnalează o defecțiune preexistentă preluării inițiale fiind posibilă preluarea unei noi trotinete electrice. Schimbarea unei trotinete electrice fără costuri suplimentare este valabilă doar pentru utilizatorii care au un abonament care permite utilizare nelimitată a trotinetelor electrice.

La detectarea unei returnări rapide, Utilizatorul va semnala, în interfața Aplicației mobile, constatarea unei defecțiuni, schimba trotineta electrică sau renunța la Serviciul de Închiriere. Pentru evitarea oricărui dubiu, schimbarea trotinetei electrice în aceste condiții nu se va aplica în cazul defecțiunilor cauzate de Utilizator.

Este obligatorie returnarea oricărei trotinete electrice atunci când gradul de încărcare a bateriei atinge un nivel critic iar trotineta indică o autonomie de maximum 5 km. Din acest motiv, aveți obligația de a estima în mod continuu distanța rămasă până la următoarea Stație I’Velo sau Centru I’Velo și sunteţi exclusiv responsabili că, în orice moment, nivelul bateriei asigură deplasarea până la un punct de predare.

În orice caz, motorul oricărei trotinete electrice va fi blocat dacă nivelul de încărcare a bateriei ajunge la 5% sau dacă trotineta depășește limita teritorială indicată expres de AGR, ca parte din raza teritorială a municipiului București, cu obligația pentru dumneavoastră de a returna de îndată trotineta. În cazul blocării motorului trotinetei electrice, veți fi nevoit să transportați trotineta electrică, pe costurile dumneavoastră, cu ajutorul unui autovehicul până la cel mai apropiat punct de predare. Alternativ, puteți solicita și preluarea de către personalul I’Velo a trotinetei electrice, prin accesarea Serviciilor de Asistenta, cu condiția achitării unei taxe suplimentare.

La returnarea trotinetei electrice, în interfața Aplicaţiei vor fi afișate Costurile aferente utilizării trotinetei electrice.

 1. CONSECINŢELE NERETURNĂRII SAU RETURNĂRII CU ÎNTÂRZIERE A BICICLETELOR SAU TROTINETELOR ELECTRICE PRELUATE. COSTURI SUPLIMENTARE
 • În cazul returnării unei biciclete sau a unei trotinete electrice cu întârziere, Utilizatorul va avea obligația de a suporta Costuri suplimentare cu titlul de penalități de întârziere de 10 lei pe ora de întârziere pentru biciclete si 8 lei pe ora de întârziere pentru trotinete electrice, precum si alte eventuale sancțiuni astfel cum sunt detaliate in Anexele nr. 1 si nr. 2.
 • Costurile suplimentare datorate ca urmare a întârzierilor înregistrate vor fi indicate în Contul de Utilizator.
 • În cazul în care întârzierea în returnare sau nereturnarea oricărei biciclete sau trotinete electrice se datorează unor cauze independente de o culpă a Utilizatorului (g. lipsa locurilor de andocare disponibile la Stația I’Velo, posturi defecte etc.), aveți posibilitatea de a solicita preluarea bicicletei sau, după caz, a trotinetei electrice, de o echipa AGR sau a unui interval suplimentar până la predarea bicicletei sau, după caz, a trotinetei electrice la altă Stație I’Velo, prin accesarea Serviciilor de Asistenţă. În absența unei solicitări formulate în acest mod, veți suporta consecințele care decurg din întârzierea în returnare sau nereturnarea oricărei biciclete sau, după caz, trotinete electrice.
 1. PLĂŢI
 • Posibilitatea de a beneficia de orice Servicii de Închiriere prin Aplicaţie și/ sau Site-ul I’Velo, implică înregistrarea în Contul de Utilizator, prin intermediul Aplicației, a unui card bancar valid de debit sau a unui card de credit valabil, în vederea utilizării acestuia pentru suportarea Costurilor şi eventualelor Prejudicii. Utilizatorii pot înregistra mai multe carduri bancare asociate Contului de Utilizator.
 • Dacă metoda de plată înregistrată este nevalabilă sau expirată ori dacă procesul de validare nu poate fi finalizat din orice motiv, nu veți dobândi sau, după caz, veți pierde accesul la Serviciile de Închiriere prin intermediul Aplicației. În plus, AGR poate dispune încetarea Contractului I’Velo. Înregistrarea cardului bancar indicat în Contul de Utilizator reprezintă consimțământul dumneavoastră pentru efectuarea automată a operațiunilor de plată a Costurilor, inclusiv a Prejudiciilor, după caz.

Toate Costurile/ Prejudiciile vor fi achitate in mod automat, iar plata va fi efectuată prin utilizarea cardului bancar asociat Contului de Utilizator, de către EuroPayment Services SRL, partener agreat al AGR, care va acționa în calitate de intermediar pentru colectarea plăților.

În anumite cazuri, pentru asigurarea securității plăților, vi se va solicita sa autorizați plata prin reintroducerea parolei aferente Contului de Utilizator sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.

 • La confirmarea achitării costurilor, vi se va elibera dovada efectuării plății, în Contul de Utilizator. AGR îți rezervă dreptul de a stabili, anula şi/sau revizui Costurile/ Prejudiciile pentru toate sau o parte dintre Serviciile I’Velo, în orice moment, la aprecierea sa exclusivă. AGR va depune eforturi rezonabile de a vă informa cu privire la Costurile aplicabile. În orice caz, vă revine responsabilitatea de a suporta orice Costuri/ Prejudicii aferente Serviciilor AGR de care ați beneficiat sau urmează să beneficiați, indiferent dacă știați despre aceste Costuri şi valoarea acestora.
 • AGR își rezervă dreptul de a solicita plata pentru costul rezonabil al oricăror operațiuni de remediere a oricăror Prejudicii, încasând plata, prin EuroPayment Services SRL, în calitate de partener agreat de AGR, prin utilizarea cardului bancar înregistrat în Contul de Utilizator al dumneavoastră. Sumele respective nu pot fi restituite, cu excepția cazului în care AGR decide altfel.
 • În cazul în care orice operațiune de plată nu poate fi efectuată prin utilizarea cardului bancar asociat Contului din orice motive (e.g. lipsa fondurilor, defecțiuni tehnice) sau, după caz, Prejudiciile vor fi considerate restante şi veți avea obligația de a efectua plata în cel mai scurt prin utilizarea unei metode alternative de plată, după cum urmează:
  • prin înregistrarea unui alt card bancar în Contul de Utilizator;
  • prin plata cu cardul sau în numerar la oricare dintre Centrele I’Velo.

Locația Centrelor I’Velo poate fi consultată în Aplicaţie şi pe Site-ul I’Velo la https://ivelo.ro/en/relax/.

 • În cazul în care înregistrați orice debite restante, nu veți putea beneficia de Servicii de Închiriere, orice abonament în curs fiind considerat suspendat până la achitarea integrală a costurilor suplimentare restante.
 • La confirmarea achitării oricăror sume, vi se va elibera dovada efectuării plății, în Contul de Utilizator.
 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE GENERALE ALE UTILIZATORULUI
 • Utilizatorul are dreptul de a accesa oricare dintre Serviciile I’Velo exclusiv pentru uzul propriu. Excepție fac minorii cu vârsta sub 14 ani pentru închirierea de biciclete în condițiile detaliate în Termenii și Condițiile Generale I’Velo. În aceasta din urmă situație, obligațiile de mai jos, din sarcina Utilizatorului, vor fi extinse mutatis mutandis și în ceea ce privește acțiunile minorilor cu vârsta sub 14 ani pentru care își asuma responsabilitatea.

Într-o astfel de situație, Utilizatorul va fi exclusiv și integral responsabil pentru toate și orice consecințe, plângeri, solicitări, pierderi, taxe, amenzi, răspunderi, vătămări, costuri, inclusiv costuri cu onorariile avocaților și cu eventuale acțiuni în instanță, de orice natură, indiferent că sunt previzibile sau neprevizibile, cunoscute sau necunoscute, directe sau indirecte.

 • Oricare dintre Serviciile I’Velo poate presupune afișarea unor denumiri, produse, servicii, mărci aparținând unor terți. Accesarea Serviciilor I’Velo nu poate fi interpretată în nicio circumstanță ca acordând Utilizatorilor un drept asupra acestor denumiri, produse, servicii sau mărci.
 • Pentru evitarea oricăror dubii, sunteți informat că următoarele practici contravin prezenților Termeni și Condiții Generale I’Velo, fiind strict interzise:
  • reproducerea, distribuirea, difuzarea, transmiterea, comercializarea, includerea în aplicații sau pagini web derivate a Aplicației, a Site-ului I’Velo sau a oricăror componente ale acestora, în scopuri comerciale sau folosirea acestora în orice alt mod care ar contraveni Termenilor Generali;
  • reproducerea, distribuirea, transmiterea oricărei părți din Aplicație sau din Site-ul I’Velo în orice mediu și prin orice mijloace, în absența acordului prealabil, în formă scrisă, din partea AGR;
  • modificarea sau decompilarea în orice mod a Aplicației, a Site-ului I’Velo sau a unei părți din acestea;
  • îndepărtarea marcajelor privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate din interfața Aplicației, de pe Site-ul I’Velo, de la Centrele I’Velo, de la Stațiile I’Velo sau de pe oricare dintre bunurile puse la dispoziție de AGR sau de partenerii ori colaboratorii săi pentru Servicii I’Velo;
  • determinarea sau lansarea de programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere a datelor din Aplicație ori din Site-ul I’Velo sau referitoare la Serviciile I’Velo sau care îngreunează sau împiedică operarea şi/ sau funcționalitatea Aplicației, a Site-ului I’Velo sau a Serviciilor I’Velo;
  • accesarea sau încercarea de a accesa în mod neautorizat Contul de Utilizator, Aplicația, Site-ul I’Velo sau orice Servicii I’Velo;
  • utilizarea sau includerea oricărei trimiteri la denumirea AGR, siglele, denumirile Serviciilor I’Velo, mărcile sau alte drepturi de proprietate intelectuală care aparțin AGR sau partenerilor AGR;
  • transportul de pasageri, obiecte voluminoase, substanțe periculoase, participarea la curse, subînchirierea, precum şi desfășurarea de activități cu caracter comercial sau cu titlu profesional, contra cost sau cu titlu gratuit, inclusiv activități de curierat, livrare la domiciliu sau alte activități similare cu orice bicicletă sau trotineta electrică preluată de la Stațiile I’Velo sau de la Centrele I’Velo;
  • utilizarea bicicletei sau trotinetei electrice pe drumuri neamenajate (e.g. pietruite, neasfaltate) sau in orice scopuri/ moduri extreme (e.g. sărirea peste obstacole)care pot afecta starea acesteia;
  • accesarea Serviciilor I’Velo dacă vă aflați într-o stare fizică sau psihică necorespunzătoare. Pentru evitarea oricăror dubii, la orice preluare a unei biciclete sau trotinete electrice ca urmare a accesării Serviciilor de Închiriere trebuie să vă aflați într-o stare fizică şi psihică corespunzătoare deplasării cu dispozitivul ales.
  • suprasolicitarea bicicletei sau trotinetei electrice prin impunerea unei sarcini totale, incluzând greutatea Utilizatorului, mai mari de 100 kg;
  • suprasolicitarea trotinetei prin folosirea acesteia de către mai mult de o persoana in același timp;
  • utilizarea bicicletei sau trotinetei electrice în timpul în care Utilizatorul desfășoară activități precum, dar fără a se limita la, convorbiri telefonice, scrierea sau citirea de mesaje text sau de articole de presă, accesarea de platforme sociale și alte asemenea activități care pot distrage atenția de la condusul în siguranță a bicicletei sau trotinetei electrice cu consecințe dintre cele mai nefaste;
  • în orice caz, consumul de băuturi alcoolice, stupefiante sau orice substanțe cu efect sau potențial efect halucinogen vor fi considerate incompatibile accesării Serviciilor I’Velo.
  • utilizarea trotinetei electrice în afara zonei delimitate în Aplicație și/sau în afara Bucureștiului. Orice ieșire din zona delimitată de Aplicație va conduce la întreruperea funcționării trotinetei electrice.
  • introducerea trotinetei electrice în apă sau utilizarea acesteia în zone inundate, în caz contrar existând riscul apariției unor defecțiuni electrice.
  • orice conduită necorespunzătoare sau necivilizată, inclusiv violență fizică sau verbală sau orice comportament jignitor, ofensator, recalcitrant sau abuziv față de AGR, alți Utilizatori, personalul AGR sau față de orice altă persoană, în general.

Orice Prejudicii suferite de AGR ca urmare a nerespectării celor de mai sus vor fi suportate exclusiv de Utilizatorul care a încălcat prevederile respective conform prevederilor legale in vigoare.

 • Aveți dreptul de a solicita rambursarea contravalorii asociate Serviciilor I’Velo de care nu ați beneficiat, dacă apreciați că AGR își încalcă sau îndeplinește necorespunzător oricare dintre obligațiile legate de asigurarea calității Serviciilor I’Velo de care ați beneficiat. Orice astfel de solicitare va fi făcută în scris la ivelo@greenrevolution.ro.

AGR își rezervă dreptul de a nu rambursa contravaloarea Serviciilor I’Velo conform prevederii de mai sus în cazul în care consideră că solicitarea dumneavoastră este neîntemeiată/ nedovedită.

 • La fiecare utilizare a Serviciilor I’Velo, vă revin următoarele obligații, fără o limitare la acestea:
  • obligația de a respecta în orice moment oricare și toate dispozițiile legale aplicabile, precum și prezenții Termeni și Condiții Generale I’Velo;
  • obligația de a acționa cu bună-credință față de AGR, salariații, partenerii sau colaboratorii AGR;
  • obligația de a vă abține de la orice acțiuni sau inacțiuni care ar putea avea ca obiect sau ca efect încărcarea sau descărcarea unor date, informații sau materiale care ar putea constitui conținut ilegal, neloial sau potențial cauzator de prejudicii oricărei persoane;
  • obligația de a obține orice autorizații, permise, licențe care ar putea fi necesare pentru a încărca sau descărca orice date, informații sau materiale ori pentru a beneficia de Servicii I’Velo;
  • obligația de a nu aduce atingere în niciun mod drepturilor celorlalți Utilizatori;
  • obligația de a utiliza bicicletele sau trotinetele electrice puse la dispoziție pe perioada în care beneficiați de Servicii de Închiriere ca şi cum ar fi ale dumneavoastră, ca un bun proprietar, cu respectarea oricăror norme uzuale de utilizare, condiții de exploatare, precum şi a oricăror instrucțiuni de utilizare aduse în orice mod la cunoștința dumneavoastră de AGR sau de către parteneri sau colaboratori ai săi;
  • obligația de a utiliza bicicletele sau trotinetele electrice în condiții de siguranță, fără a pune în pericol în niciun moment sănătatea sau integritatea fizică şi psihică a dumneavoastră sau a oricărei alte persoane şi nici integritatea oricăror bunuri;
  • obligația de a verifica, la viteză redusă şi cu prudență, ținând cont de toți factorii externi relevanți (g. condiții meteo, starea suprafeței de rulare, condiții de trafic etc.) starea în care se află bicicleta sau trotineta electrică preluată, inclusiv parametri precum distanța de frânare, viteza, aspectul exterior şi orice alți parametri de funcționare.
  • obligația de a respecta orice reglementări în vigoare care ar fi incidente în legătură cu accesarea Serviciilor I’Velo, inclusiv cu privire la circulația pe drumurile publice sau la normele de siguranță (cu titlu de exemplu și fără a se limita la, OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice). În cazul încălcării oricărei obligații care v-ar reveni, veți fi exclusiv răspunzător.

Pentru evitarea oricăror dubii, chiar în absența unor reglementări legale specifice, este recomandabil să folosiți în orice moment în care utilizați bicicleta sau trotineta echipament de protecție adecvat utilizării dispozitivului preluat, inclusiv cască, vestă reflectorizantă, fără o limitare la acestea. Orice asemenea echipamente de protecție vor trebui adaptate corespunzător corpului dumneavoastră. Acceptarea Termenilor Generali echivalează cu luarea la cunoștință și acceptarea celor de mai sus, iar AGR nu va fi ținută responsabilă în niciun mod pentru orice consecințe negative cauzate de nerespectarea acestei recomandări. Pentru evitarea oricărui dubiu, AGR nu va pune la dispoziție Utilizatorilor astfel de echipamente de protecție, fiecare Utilizator fiind pe deplin responsabil în acest sens.

 • obligația de a adapta permanent modul de utilizare a bicicletelor sau trotinetelor electrice la toți factorii externi relevanți (g. condiții meteo, starea suprafeței de rulare, condiții de trafic etc.);

Pentru siguranța dumneavoastră, AGR recomandăm sa nu utilizați trotinetele electrice în cazul unor condiții meteo nefavorabile (e.g. iarna în condiții de zăpadă, pe timp de ploaie).

 • obligația de a nu demonta, dezasambla, descompune, dezintegra integral sau parţial nicio bicicletă sau trotineta electrică pusă la dispoziție pe perioada în care beneficiați de Servicii de Închiriere, precum şi orice alte bunuri deținute de AGR sau de partenerii ori colaboratorii săi cu orice titlu;
 • obligația de a semnala orice defecțiuni constatate cu privire la orice bicicletă sau trotineta electrică preluată prin accesarea oricăruia dintre Serviciile de Asistenţă. Aveți obligația de a respecta întocmai instrucțiunile primite la înregistrarea solicitării. AGR va răspunde la astfel de sesizări într-un termen rezonabil;
 • obligația de a asigura returnarea oricărei biciclete sau trotinete electrice preluate în baza Serviciilor de Închiriere la timp şi în starea în care a fost preluată, cu excepția uzurii normale;
 • obligația de a accesa Serviciile I’Velo exclusiv pentru uzul personal al Utilizatorului. Utilizarea oricărui Serviciu I’Velo de alte persoane, în numele dumneavoastră, este interzisă, cu excepția cazului în care AGR a emis un acord prealabil în formă scrisă pentru o astfel de utilizare. În cazul în care veți permite sau tolera în orice mod utilizarea oricărui Serviciu I’Velo de orice altă persoană, în absența unui acord prealabil scris din partea AGR, veți rămâne personal şi exclusiv răspunzător față de AGR;
 • obligația de a semnala personal autorităților competente orice incidente (furt de bicicletă/ trotinetă electrică, distrugere sau avariere a acesteia, vătămare corporală, etc.) în care au fost implicați în timpul utilizării Serviciilor de Închiriere;
 • obligația de a nu transporta, sub nicio forma și cu nicio excepție, o a 2 (doua) persoană pe bicicletă sau trotineta electrică;
 • semnalarea falsă sau rău voitoare a unor defecțiuni descoperite în utilizare echipamentelor poate duce la suspendare temporară sau definitivă a dreptului de utilizare a serviciilor Ivelo si/sau impunerea unor costuri suplimentare generate de deplasare echipelor de intervenție și/sau efectuarea unor verificări tehnice suplimentare.

AGR nu va răspunde pentru niciun prejudiciu, de nicio natură, generat în urma nerespectării oricăreia dintre obligațiile de mai sus sau a oricăreia dintre obligațiile legale ce revin Utilizatorilor.

 • Utilizatorul rămâne responsabil pentru orice daune directe sau indirecte care ar putea fi suportate de AGR sau de oricare dintre colaboratorii sau partenerii săi ca urmare a încălcării legislației în vigoare și/ sau a Termenilor și Condițiilor Generale I’Velo și va garanta, va despăgubi și va ține AGR nerăspunzătoare față de orice posibile prejudicii, costuri, amenzi ce ar putea fi imputate AGR în legătură cu folosirea de către Utilizator a bicicletei sau trotinetei electrice.
 • AGR atrage atenția asupra faptului ca trotinetele electrice conțin componente electrice realizate special pentru aceste modele, iar orice încercare de înlocuire, reparare, reînnoire a acestora afectează siguranța acestora. Vânzarea sau cumpărarea unor astfel de trotinete electrice este strict interzisă, fiind foarte periculoasa pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur.
 • AGR își rezervă dreptul ca, în caz de încălcare a oricărei prevederi din prezenții Termeni și Condiții Generale I’Velo de către un Utilizator, să suspende contul Utilizatorului conform secțiunii 15 de mai jos și, în cazul în care Utilizatorul a închiriat o trotinetă electrică, întreruperea funcționarii acesteia.
 1. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII GENERALE ALE AGR
 • Existența oricăror indicii cu privire la încălcarea oricăruia dintre Termenii și Condițiile Generale I’Velo sau oricăror obligații care vă revin dă dreptul AGR de a restricționa sau chiar de a întrerupe complet accesul dumneavoastră la oricare dintre Serviciile I’Velo, de îndată și fără nicio altă notificare prealabilă, inclusiv de a vă suspenda temporar Contul de Utilizator, în modul indicat la punctul 15 de mai jos [Suspendarea Temporară a Contului de Utilizator], fără o limitare la aceasta.
 • AGR și partenerii sau colaboratorii săi dețin toate drepturile asupra Aplicației, Site-ului I’Velo, precum şi a oricăror echipamente sau dispozitive Servicii I’Velo. Conținutul acestora (cuprinzând toate componentele sale perceptibile sau imperceptibile, inclusiv, dar fără a se limita la coduri, texte, imagini, interfața grafică) intră sub incidența dispozițiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, constituind obiect al protecției reglementate de aceste dispoziții, toate drepturile fiind rezervate, fără ca nicio altă notificare sau informare să fie necesară în acest sens.
 • AGR își rezervă dreptul exclusiv de a suspenda, retrage sau aduce orice modificări Serviciilor I’Velo în orice moment, fără a fi necesară o notificare prealabilă sau o justificare a unei asemenea măsuri. Pentru evitarea oricăror dubii, AGR poate adăuga, revizui, modifica sau elimina orice module, funcții, parametri, caracteristici de funcționare sau setări ale Serviciilor I’Velo, precum şi de a extinde sau restrânge numărul de Centre I’Velo sau de Stații I’Velo, în orice moment și fără nicio justificare prealabilă.
 • AGR își rezervă dreptul de a verifica, în orice moment, îndeplinirea condițiilor pentru ca dumneavoastră să beneficiați de Serviciile I’Velo solicitate.
 1. RĂSPUNDEREA AGR
 • AGR nu garantează compatibilitatea Aplicației, a Site-ului I’Velo sau a oricăror altor Servicii I’Velo cu niciun echipament hardware sau dispozitiv.
  • AGR și/sau partenerii sau colaboratorii săi nu pot fi ținuți responsabili pentru compatibilitatea Aplicației sau a Site-ului I’Velo cu setările dispozitivului Utilizatorului prin intermediul căreia acestea sunt descărcate, accesate, instalate și/sau utilizate.
 • Niciun fel de răspundere nu revine AGR pentru orice date, informații sau materiale descărcate sau încărcate de dumneavoastră prin intermediul Contului de Utilizator, care ar putea fi distruse, pierdute sau șterse ca efect al dezinstalării sau dezactivării Aplicației, al suspendării Contului de Utilizator sau al încetării Contractului I’Velo.
 • AGR depune toate diligențele pentru remedierea oricăror eventuale erori în legătură cu funcționarea Serviciilor I’Velo și permanenta revizuire a funcțiilor și parametrilor de funcționare.

Totodată, AGR depune toate eforturile pentru a se asigura că accesarea Serviciilor I’Velo şi, în special, descărcarea Aplicației sau accesarea Site-ului I’Velo nu au potențialul de a genera pericole informatice, prin utilizarea de tehnologii antivirus avansate. Este indicat să folosiți un soft antivirus la descărcarea şi în cursul utilizării Aplicației, precum şi la accesarea Site-ului I’Velo. AGR nu își asumă răspunderea pentru pierderi, daune sau distrugeri cauzate datelor sau dispozitivelor dumneavoastră survenite în urma descărcării, instalării sau utilizării Aplicației sau accesării Site-ului I’Velo.

 • Pentru evitarea oricăror dubii, AGR și/sau partenerii sau colaboratorii săi nu pot fi obligați la suportarea prejudiciilor directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile, care ar putea fi suferite de dumneavoastră personal sau de terți în orice mod prin accesarea Serviciilor I’Velo.

În mod special, AGR și/sau partenerii sau colaboratorii săi nu răspund în niciun mod pentru:

 • distrugeri, pierderi sau daune datorate conținutului descărcat, stocat sau partajat prin descărcarea și instalarea Aplicației sau accesarea Site-ului I’Velo;
 • întreruperi, disfuncționalități sau dificultăți întâmpinate în timpul instalării, utilizării sau dezinstalării Aplicației sau accesării Site-ului I’Velo;
 • perturbarea în orice mod a funcționării oricăror sisteme prin utilizarea Aplicației sau accesarea Site-ului I’Velo;
 • transmiterea oricăror programe sau componente care ar putea dăuna Utilizatorilor, inclusiv de tipul virușilor informatici;
 • distrugeri, pierderi sau daune care ar putea fi evitate cu minime diligențe ale Utilizatorului;
 • pierderi, întreruperi, distrugeri care nu sunt în legătură directă cu descărcarea, instalarea sau utilizarea Aplicației sau accesarea oricăruia dintre Serviciile I’Velo și care nu se pot afla în mod rezonabil sub controlul AGR;
 • întreruperi, disfuncționalități sau dificultăți întâmpinate în timpul accesării Serviciilor I’Velo, inclusiv în timpul efectuării plății aferente oricăror Servicii I’Velo.
 • Aplicația, Site-ul I’Velo, precum şi orice alte Servicii I’Velo, pot include accesul la, trimiterea și descărcarea conținutului furnizat de pagini web aparținând terților considerate de AGR utile în legătură cu Serviciile I’Velo şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

În cazul utilizării unor asemenea legături sau trimiteri, se vor aplica condițiile generale de utilizare aplicabile pentru respectivele pagini web. Pentru evitarea oricăror dubii, AGR nu garantează în niciun mod exactitatea sau actualitatea informațiilor prezentate pe paginile web la care se face trimitere prin intermediul Aplicației, Site-ului I’Velo sau prin alte Servicii I’Velo. Accesul la, trimiterea sau descărcarea conținutului furnizat de alte pagini web nu poate fi interpretată ca o aprobare din partea AGR a conținutului paginii web respective sau a produselor ori serviciilor furnizate sau promovate prin intermediul acesteia.

 • AGR depune toate eforturile pentru întreținerea şi repararea flotelor de biciclete și trotinete electrice puse la dispoziție în cadrul Serviciului de Închiriere, precum şi toate diligențele pentru remedierea oricăror eventuale erori în legătură cu funcționarea Centrelor I’Velo şi a Stațiilor I’Velo și permanenta revizuire a funcțiilor și facilităților oferite în legătură cu Serviciile de Închiriere.

Totuși, AGR nu răspunde în nici un mod pentru sau în legătură cu:

 • utilizarea bicicletei sau trotinetei electrice de către dumneavoastră într-un mod care contravine siguranței dumneavoastră sau a altor persoane ori cu încălcarea oricăror obligații care vă revin;
 • vătămări, prejudicii materiale sau de orice altă natură cauzate de dumneavoastră oricăror persoane sau bunuri pe durata utilizării Serviciilor I’Velo;
 • accesarea Serviciilor I’Velo în mod neautorizat sau încălcarea Termenilor și Condițiilor Generale I’Velo.
 • Orice eventuale defecte, defecțiuni sau avarii constatate trebuie aduse de îndată la cunoștința AGR prin returnarea bicicletei sau trotinetei electrice respective la orice Stație I’Velo sau Centru I’Velo într-un interval de [10 minute] de la momentul preluării.
  • În cazul nereturnării bicicletei sau trotinetei electrice în acest interval, se prezumă că aceasta a fost predată în stare normală de funcționare, fără niciun fel de defecte sau defecțiuni aparente şi, prin urmare, veți fi responsabil pentru orice astfel de defecte sau defecțiuni aparente constatate ulterior.

În orice caz, în cazul constatării unor defecte, defecțiuni sau avarii cauzate intenționat de Utilizator sau dintr-o culpă a acestuia în cursul utilizării, preluarea subsecventă a unei noi biciclete sau trotinete electrice este condiționată de obținerea acordului Utilizatorului de a suporta contravaloarea Prejudiciilor astfel constatate.

 • Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru modul de utilizare a oricărei biciclete sau trotinete electrice.
 • AGR nu va fi sub nicio formă răspunzătoare pentru servicii puse la dispoziție de parteneri ai săi (precum, dar fără a se limita la, EuroPayment Services SRL, în calitate de furnizor al serviciului de plăți prin debitare directă). În situația în care Utilizatorul experimentează orice fel de neajunsuri ori ii sunt cauzate orice fel de prejudicii de către părți care sunt terțe față de prezenții Termeni și Condiții Generale I’Velo, Utilizatorul degrevează AGR de orice răspundere și renunță expres și complet la orice drept de acțiune/ plângere/ pretenție împotriva AGR, urmând a face demersurile necesare direct și exclusiv împotriva terțului respectiv.
 1. DISPONIBILITATEA SERVICIILOR I’VELO
 • AGR depune toate eforturile pentru a asigura disponibilitatea Serviciilor I’Velo pentru dumneavoastră.
 • Totuși, disponibilitatea anumitor Servicii I’Velo poate fi afectată de următoarele circumstanțe, fără o limitare la acestea:
  • limitări legate de dimensiunea flotei de biciclete și trotinete electrice:

Posibilitatea de a accesa Servicii de Închiriere se va face în limita disponibilului existent la Stația I’Velo sau la Centrul I’Velo respectiv la momentul primirii de către AGR a solicitării dumneavoastră. AGR nu garantează disponibilitatea continuă a bicicletelor și trotinetelor electrice la Stațiile I’Velo sau la Centrele I’Velo şi nici menținerea unui număr minim sau constant de biciclete și trotinete electrice disponibile la Stațiile I’Velo sau la Centrele I’Velo.

În cazul în care constatați că nu există biciclete sau trotinete electrice disponibile la o anumită Stație I’Velo sau la un Centru I’Velo, puteți accesa oricare dintre Serviciile de Asistenţă pentru a afla la ce alte Stații I’Velo sau Centre I’Velo există dispozitive disponibile sau accesa pictograma Stației I’Velo sau Centrului I’Velo respectiv din Aplicație.

 • limitări legate de programul AGR:

Preluarea şi returnarea bicicletelor sau trotinetelor electrice la oricare dintre Centrele I’Velo este condiționată de respectarea programului de lucru la Centrul I’Velo respectiv. Programul de lucru aplicabil va fi cel afișat la Centrul I’Velo respectiv, precum si pe Site-ul I’Velo si in Aplicație.

Serviciile de Asistenţă sunt disponibile de [luni până duminica], în intervalul [10:00 – 22:00], in lunile martie – octombrie, si în intervalul [10:00 – 18:00], in lunile noiembrie – februarie, excepție făcând zilele de sărbătoare legală. Cererile adresate în cadrul Serviciilor de Asistenţă vor fi soluționate, în principiu, în ordinea înregistrării. AGR își rezervă dreptul de a prioritiza în alt mod solicitările înregistrate, fără ca vreo justificare să fie necesară.

 • limitări legate de caracteristici sezoniere:

Serviciile I’Velo sunt valabile pentru întregul an calendaristic, cu excepția Serviciilor de Închiriere derulate prin Centrele I’Velo care sunt disponibile, în principiu, în perioada aprilie-octombrie. În funcție de factori obiectivi, AGR își rezervă dreptul de a stabili disponibilitatea concretă a Serviciilor de Închiriere în alte perioade.

 • limitări legate de condiții meteo extreme (temperatura minimă la care trotinetă electrică poate funcționa este de -10 grade, iar cea maximă este de 45 de grade) care ar putea limita accesul la serviciile I’Velo sau alte circumstanțe neprevăzute

Activitatea AGR şi, în consecință, disponibilitatea Serviciilor I’Velo poate fi afectată de evenimente neprevăzute care nu se află sub controlul AGR. Din acest motiv, AGR nu garantează disponibilitatea continuă a Serviciilor I’Velo.

 • limitări legate de necesitatea efectuării lucrărilor de revizie, întreținere, reparație sau alte asemenea:

Anumite lucrări de revizie, întreținere, reparație sau alte asemenea sunt necesare periodic pentru a asigura funcționarea Serviciilor I’Velo şi pot afecta, temporar, disponibilitatea anumitor Servicii I’Velo.  AGR depune toate eforturile pentru a asigura reluarea Serviciilor I’Velo în cel mai scurt timp.

 • limitări legate de efectuarea unor lucrări edilitare, reparații, modernizări.

Activitatea AGR şi, în consecință, disponibilitatea Serviciilor I’Velo în anumite locații poate fi afectată de efectuarea unor lucrări edilitare, reparații în zona respectivă. AGR va depune toate eforturile pentru a asigura reluarea Serviciilor I’Velo în cel mai scurt timp.

 • limitări legate de modificări legislative sau decizii ale autorităților publice

Activitatea AGR şi, în consecință, disponibilitatea Serviciilor I’Velo poate fi afectata de schimbări legislative sau decizii ale autorităților publice. În acest caz, AGR va notifica toți Utilizatorii cu privire la acestea si nu va fi ținută răspunzătoare în niciun față de Utilizatori.

 • limitări legate de evenimente publice, manifestări de stradă

Activitatea AGR şi, în consecință, disponibilitatea Serviciilor I’Velo poate fi afectata de organizarea sau de apariția unor evenimente publice sau manifestații publice.  În aceste cazuri, AGR va notifica toți Utilizatorii cu privire la acestea si nu va fi ținută răspunzătoare în niciun față de Utilizatori.

 • decizia AGR de a retrage sau suspenda Serviciile I’Velo

În situații obiective, AGR va notifica toți Utilizatorii în cazul în care decide retragerea sau suspendarea Serviciilor I’Velo și nu va fi ținută răspunzătoare în niciun fel față de Utilizatori.

 1. ACCESAREA NEAUTORIZATĂ A CONTULUI DE UTILIZATOR
 • Vă revine obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea Contului de Utilizator și a parolei asociate și pentru a preveni orice utilizări neautorizate ale Contului dumneavoastră de Utilizator și de a aduce de îndată la cunoștința AGR orice utilizări neautorizate.
 • În cazul în care oricare dintre datele înregistrate în Contul de Utilizator, inclusiv parola asociată acestuia, numărul de telefon sau datele de card bancar, au fost pierdute sau dacă ați pierdut controlul asupra acestor din orice motiv, vă rugăm să informați AGR în cel mai scurt timp, prin utilizarea oricăruia dintre Serviciile de Asistenţă disponibile.
 • Pentru evitarea oricăror dubii, AGR nu răspunde în niciun mod pentru prejudicii directe sau indirecte care ar putea rezulta din sau în legătură cu netransmiterea sau transmiterea cu întârziere a informării indicate la lit. (a) de mai sus.
 1. CARDUL I’VELO
 • Cardul I’Velo este unic, personal şi netransmisibil către alte persoane, putând fi folosit pentru a beneficia de Servicii I’Velo exclusiv în nume propriu.
 • Cardul I’Velo nu oferă servicii de geo-localizare.
 • Cardul I’Velo prezintă anumite limitări în utilizarea Serviciilor I’Velo, care decurg din specificațiile tehnice ale echipamentelor. Astfel, utilizarea trotinetelor necesită o scanare a unui cod QR, lucru ce nu poate fi realizat prin intermediul Cardului I’Velo.
 1. PUNCTE BONUS, CODURI PROMOŢIONALE SAU ALTE BENEFICII
 • La aprecierea sa exclusivă, AGR poate decide acordarea de puncte bonus („Punctele Bonus”) sau crearea de coduri promoționale („Codurile Promoționale”) care pot fi transformate în credit pentru Servicii I’Velo, precum şi alte opțiuni sau beneficii asociate cu Serviciile I’Velo, cu aplicarea oricăror condiții suplimentare pe care AGR le va impune pentru fiecare astfel de beneficiu în parte.
 • În ceea ce privește Punctele Bonus, se acordă pentru implicarea Utilizatorilor în campanii care încurajează comportamentul ecologic şi eco-civic, în condițiile semnalate de AGR la momentul implementării unui sistem de acordare de Puncte Bonus.
 1. CONŢINUT FURNIZAT DE UTILIZATORI
 • La aprecierea sa exclusivă, AGR poate să vă permită periodic să transmiteți, să încărcați, să publicați sau să puneți la dispoziția AGR, prin intermediul Aplicației sau Contului de Utilizator, conținut şi informații în format text, audio şi/ sau vizual, inclusiv comentarii şi opinii despre Serviciile I’Velo, transmiterea de cereri de asistență şi înscrierea în concursuri, campanii şi promoții sau date privind Proiectul I’Velo sau utilizarea Serviciilor I’Velo („Conținutul Furnizat”).
 • Pentru Conținutul Furnizat către AGR în calitate de Utilizator, acordați în beneficiul AGR o licență valabilă la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, fără redevențe, cu drept de sub-licențiere, de a utiliza, copia, modifica, crea opere derivate, distribui, publica şi exploata în orice mod Conținutul Furnizat în toate formele şi pe toate canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor, fără ca vreo altă formalitate suplimentară să fie necesară.
 • Aveți obligația de a nu transmite Conținut Furnizat cu caracter denigrator, calomnios, obscen, pornografic, violent, jignitor, care incintă la ură, indiferent dacă acesta este protejat prin lege sau nu. AGR își rezervă dreptul de a examina, monitoriza, șterge, elimina sau sesiza autoritățile competente cu privire la Conținutul Furnizat, la aprecierea sa exclusivă, în orice moment şi fără nicio notificare prealabilă.
 1. SUSPENDAREA CONTULUI DE UTILIZATOR
 • Contul dumneavoastră de Utilizator poate fi suspendat temporar, la inițiativa AGR la suspiciunea încălcării sau la constatarea încălcării oricăruia dintre prezenții Termeni Generali sau a oricărei obligații care vă revine conform legii, fără notificarea prealabilă din partea AGR.
 • Neplata oricăror Costuri va determina suspendarea automată temporară a Contului dumneavoastră de Utilizator, fără notificarea prealabilă din partea AGR.
 • Contul dumneavoastră de Utilizator poate fi suspendat temporar, la inițiativa AGR, din motive obiective care nu sunt imputabile AGR (e.g. schimbări ale legislației).
 • Suspendarea Contului de Utilizator va presupune, implicit, suspendarea accesării Serviciilor I’Velo.
 1. SITE-UL I’VELO

Termenii si Condițiile Generale I’Velo definesc inclusiv condițiile de utilizare a Site-ului i’Velo […] de către potențialii vizitatori sau Utilizatori. Accesarea și navigarea pe Site-ul I’Velo (precum și utilizarea Aplicației și, în general, accesarea oricăror Servicii I’Velo) reprezintă acceptarea integrală și necondiționată a acestor Termeni și Condiții Generale I’Velo.

Conținutul și design-ul Site-ului I’Velo, inclusiv design-ul și experiența de utilizare a acestuia precum și bazele de date accesibile prin intermediul sau, sunt proprietatea AGR și sunt protejate prin legislația româna în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

AGR își rezervă dreptul de a modifica conținutul şi/sau structura Site-ului I’Velo în orice moment şi fără nici o informare prealabilă în acest sens.

Vă este interzis:

 • sa redistribuiți, vindeți, decompilați, dezasamblați aplicațiile software conținute de Site-ul I’Velo;
 • copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului Site-ului I’Velo în orice scop fără confirmarea scrisă din partea AGR.

Informațiile de pe Site-ul I’Velo sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit, iar AGR nu își asuma nicio responsabilitate cu privire la orice prejudicii cauzate de utilizarea Site-ului I’Velo, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • orice întreruperii în funcționarea Site-ului I’Velo;
 • afectarea a oricăror altor sisteme prin utilizarea Site-ului I’Velo;
 • inexistența virușilor sau alte componente care ar putea dăuna Utilizatorilor.

Toate informațiile prezentate pe Site-ul I’Velo sunt prezentate cu titlu informativ și nu pot angaja răspunderea AGR în lipsa accesării Serviciilor de Închiriere.

Orice date cu caracter personal colectate prin Site-ul I’Velo se vor supune Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor personale

În cazul în care Site-ul I’Velo conține orice legături/ trimiteri către alte website-uri, în cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor website-uri, iar AGR nu va fi ținută răspunzătoare pentru orice prejudicii provocate de acestea.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • Prelucrarea datelor cu caracter personale ale Utilizatorilor, în legătură cu instalarea şi utilizarea Aplicației, a Site-ului I’Velo şi accesarea Serviciilor I’Velo, va fi făcută în scopurile şi pe durata prevăzută în Nota de Informare cu privire la prelucrarea datelor personale disponibilă [=].
 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI I’VELO
 • Contractul I’Velo poate înceta prin:
  • acordul între AGR şi Utilizator;
  • retragerea unilaterală a Serviciilor I’Velo de către AGR;
  • reziliere de plin drept, fără punere în întârziere, fără acordarea unui termen de grație, fără intervenția instanțelor judecătorești şi fără îndeplinirea niciunei alte formalități, la inițiativa AGR, cu efectul inactivării Contului de Utilizator și, implicit, a accesului la Serviciile I’Velo, de către AGR, în următoarele cazuri:
   • în cazul în care adoptați orice conduită necorespunzătoare sau necivilizată, inclusiv violență fizică sau verbală sau orice comportament jignitor, ofensator, recalcitrant sau abuziv față de AGR, alți Utilizatori, personalul AGR sau față de orice altă persoană, în general, care aduce sau poate aduce atingere imaginii AGR şi disponibilității Serviciilor I’Velo; sau
   • la încălcarea oricăruia dintre Termenii și Condițiile Generale I’Velo, inclusiv a termenilor suplimentari specifici pentru Serviciile I’Velo accesate de către; sau
   • în cazul în care au trecut mai mult de 2 (doi) ani de la ultima apelare la Serviciile de Închiriere. În acest ultim caz, veți fi avertizat cu 5 (cinci) zile înainte de expirarea duratei cu privire la inactivarea Contului de Utilizator, iar în măsura în care nu vă veți autentifica în Contul de Utilizator până la expirarea acestei perioadei, acesta va fi inactivat în mod automat;
  • reziliere de către dumneavoastră, fără respectarea unui termen de preaviz, la notificarea în scris a AGR, în cazul în care AGR își încalcă sau îndeplinește necorespunzător oricare dintre obligațiile legate de asigurarea calității Serviciilor I’Velo.
 • Încetarea Contractului I’Velo nu va aduce atingere obligațiilor dumneavoastră scadente la data încetării.
 1. LEGISLAŢIA APLICABILĂ
 • Prezenții Termeni și Condiții Generale I’Velo sunt guvernați de şi urmează a fi interpretați în conformitate cu legea română.
 1. LITIGII
 • În caz de dispute, pretenții, litigii sau alte asemenea decurgând din acești Termeni și Condiții Generale I’Velo sau din accesarea oricăror Servicii I’Velo, Utilizatorul şi AGR vor încerca să ajungă la o soluționare a acestora pe cale amiabilă. Prezenta prevedere nu va fi în niciun caz interpretată drept o restricție/ condiționare (nici măcar temporară) a dreptului AGR sau al Utilizatorului de a apela direct la instanțele de judecată competente, fără a fi necesară dovada încercării de soluționare amiabilă a disputei.
 • Daca nu se poate ajunge la o soluționare pe cale amiabila a acestora, în situația în care AGR și Utilizatorul au optat pentru aceasta abordare, disputa va fi supusa și soluționată de instanța judecătorească competenta română. Atât AGR cât și Utilizatorul au posibilitatea ca, deși inițiată o încercare de soluționare amiabilă a disputei, să apeleze în orice moment direct la instanțele de judecată competente, fără a fi necesară finalizarea încercării de soluționare amiabilă a disputei.
 1. DIVERSE
 • Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi din prezenții Termeni și Condiții Generale I’Velo nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi, care vor rămâne aplicabile şi vor continua să producă efecte. În cazul constatării unei astfel de nulități sau inaplicabilități, AGR va înlocui dispoziția nulă sau inaplicabilă cu o altă prevedere care corespunde cel mai bine intenției inițiale.
 • Neîndeplinirea sau întârzierea AGR în aplicarea oricărei prevederi din prezenții Termeni și Condiții Generale I’Velo nu va constitui o renunțare la respectiva prevedere sau o renunțare la aplicarea ei.
 • Prezenții Termeni și Condiții Generale I’Velo prevăd întreaga înțelegere și întregul acord între AGR şi dumneavoastră cu privire la accesarea Serviciilor I’Velo de către dumneavoastră și va înlocui orice promisiuni, acorduri, declarații sau asumări anterioare, fie ca au fost făcute oral sau în scris, între AGR şi dumneavoastră cu privire la obiectul prezenților Termeni și Condiții Generale I’Velo.
 1. MODIFICĂRI ŞI REVIZUIRI ULTERIOARE
 • AGR poate modifica în orice moment Termenii și Condițiile Generale I’Velo. Asemenea modificări vor fi făcute publice prin actualizarea pe Site-ul I’Velo, Aplicație și în format fizic, la Centrele I’Velo şi vor constitui o modificare a Contractului I’Velo. Continuarea accesării Serviciilor I’Velo va fi considerata o acceptarea de către dumneavoastră a versiunii actualizate.
 • Modificarea Termeni și Condiții Generale I’Velo va produce efecte față de dumneavoastră din momentul în care a fost făcută publică prin mijloacele menționate mai sus.

AGR depune toate eforturile pentru ca fiecare serviciu oferit sa beneficieze de o descriere cuprinzătoare cu privire la toate elementele care privesc serviciul respectiv. Cu toate acestea, AGR nu garantează că elementele prevăzute în prezenții Termeni și Condiții Generale I’Velo sunt complete, revizuite, lipsite de orice erori și satisfăcătoare pentru toți Utilizatorii. De aceea, AGR își rezervă dreptul de a completa/ modifica/ revizui periodic prezenții Termeni și Condiții Generale I’Velo, fără nicio motivare.

De asemenea, este responsabilitatea Utilizatorului ca, oricând consideră ca oricare dintre elementele prezentate în prezenții Termeni și Condiții Generale I’Velo nu sunt suficient de detaliat prezentate, nu sunt suficient de clar exprimate etc. să solicite clarificările necesare din partea AGR. În lipsa unor astfel de solicitări de clarificări AGR va prezuma, de buna-credință, ca Utilizatorul deține toate informațiile necesare și are cunoștință vizavi de toate obligațiile care îi revin și/ sau toate acțiunile pe care trebuie/este recomandat să le întreprindă pentru a evita orice riscuri la adresa sănătății sau a vieții sale și a celorlalți participanți la trafic, a oricărui prejudiciu material și/ sau de orice alta natură, situație în care Utilizatorul este singur și in totalitate răspunzător pentru orice consecințe ale utilizării Serviciilor I’Velo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Declar că am împlinit vârsta de 16 ani.

 Declar că am luat cunoștință de dispozițiile Termenilor Generali și că sunt de acord cu încheierea Contractului I’Velo în condițiile specificate în acești Termeni Generali. Pentru claritate, declar că sunt de acord cu debitarea cardului bancar indicat în Contul de Utilizator pentru Costurile aferente Serviciilor de Închiriere de care voi beneficia.

 ”Prin bifarea acestei opțiuni sunteți de acord cu validarea de către Orange a calității dumneavoastră de abonat în acord cu T&C I’Velo, de fiecare dată când veți accesa aplicația”

Anexa nr. 1

Listă de prețuri piese biciclete I’Velo:

În cazul în care, în urma utilizării Serviciilor I’Velo se vor constata defecțiuni datorate utilizării bicicletei (altele decât uzura normală), Utilizatorul va avea obligația de a achita imediat contravaloarea pieselor de schimb necesare punerii în bună funcționare a bicicletei, după cum urmează:

Cameră: 10 lei.

Cauciuc: 25 lei.

Manetă frână: 10 lei.

Pedale de aluminiu: 15 lei.

Roată spate cu butuc Nexus 3: 280 lei.

Manetă schimbător viteze: 45 lei.

Roată față cu butuc pentru dinam: 190 lei.

Roată față fără dinam: 45 lei.

Roată spate: 75 lei.

Cric: 25 lei.

Șa: 40 lei.

Ghidon: 20 lei.

Cric dublu: 75 lei.

Apărători plastic: 150 lei.

Apărătoare lanț: 25 lei.

Antifurt: 35 lei.

Aripă față/spate: 20 lei.

Butuc spate 3 viteze: 200 lei.

Furcă: 45 lei.

Daună totală / furt  bicicleta model 2019: 1300 lei

Daună totală / furt bicicleta model 3 viteze: 900 lei.

Daună totală / furt bicicleta model 1 viteză: 630 lei.

Bicicleta (integral, în situația în care AGR constată că lucrările de reparație pentru repunerea în funcțiune nu sunt posibile): 1.300 lei.

În cazul în care va aflați în imposibilitatea de a returna bicicleta într-un Centru I’Velo sau într-o Stație I’Velo, putem oferi contra cost un serviciu de ridicare a bicicletei, pentru următoarele tarife:

 • la o distanță de maxim 5 km de cel mai apropiat Centru/ Stație I’Velo – 30 lei/intervenție + costul pieselor de schimb (dacă este cazul);
 • la o distantă de maxim 10 km de cel mai apropiat Centru/ Stație I’Velo – 50 lei/intervenție + costul pieselor de schimb (dacă este cazul);
 • la o distanta de peste 10 km de cel mai apropiat Centru/ Stație I’Velo – 100 lei/intervenție + costul pieselor de schimb (dacă este cazul).

În situația în care nu respectați timpul de închiriere alocat cursei dumneavoastră, în primele 24 ore veți datora și achita AGR un tarif de întârziere, de 10 lei pe oră. Tariful de 10 lei va fi calculat și datorat integral pentru fiecare ora începând cu primul minut al fiecărei ore de întârziere (în scop de exemplificare, o întârziere de 1 h și 1’ atrage plata unui tarif de întârziere de 12 lei).

În situația în care nerespectarea timpului de închiriere nu se datorează unei simple neglijențe, ci se datorează unei culpe grave/ intenției Utilizatorului (precum, dar fără a se limita la, situația blocării bicicletei folosind oricare alt dispozitiv și locație decât Centrele și/ sau Stațiile I’Velo pentru prezervarea accesului rapid și facil la bicicleta), AGR și Utilizatorul, prin încheierea Contractului I’Velo, predetermină Prejudiciul suferit de AGR la suma de 1300 lei

În cazul în care bicicleta nu este returnată în termen de 24 de ore de la startul penalizărilor (astfel cum sunt descrise în secțiunea de mai sus), acțiunea va fi considerată furt/ abuz de încredere iar AGR își rezervă dreptul de a  demara procedurile necesare pentru raportarea către organele abilitate, precum și pentru recuperarea prejudiciului. În aceasta situație, AGR și Utilizatorul, prin încheierea Contractului I’Velo, predetermină Prejudiciul la contravaloarea unei biciclete (raportat la prețul de achiziție a acesteia), respectiv la suma de 1.300 lei (clauza penala conform prevederilor Codului Civil al României), la care se vor adăuga, după caz, eventuale costuri suplimentare suportate de AGR în vederea recuperării acesteia.

Natura de clauza penală este agreata de Utilizator si AGR și în ceea ce privește celelalte costurile menționate în prezenta Anexa nr. 1.

Anexa nr. 2

Listă de prețuri piese trotinete electrice I’Velo:

În cazul în care, în urma utilizării Serviciilor I’Velo se vor constata defecțiuni datorate utilizării trotinetei electrice (altele decât uzura normală), Utilizatorul va avea obligația de a achita imediat contravaloarea pieselor de schimb necesare punerii în bună funcționare a trotinetei electrice, după cum urmează:

Motor electric + roată – 500 lei

Roată – 200 lei

Carcasa plastic afișaj – 50 lei

Sistem display – 200 lei

Far – 100 lei

Cric – 50 lei

Cadru trotineta – 280 lei

Manetă accelerație/frână – 100 lei

Apărătoare roata spate – 140 lei

Furca – 300 lei

Flanșă metalica de prindere – 130 lei

Mânere ghidon / bucata – 80 lei

Aripă roata față – 100 lei

Trotineta electrică (integral, în situația în care AGR constată că lucrările de reparație pentru repunerea în funcțiune nu sunt posibile): 2800 lei

În cazul în care va aflați în imposibilitatea de a returna trotineta electrica într-un Centru I’Velo sau într-o Stație I’Velo, putem oferi contra cost un serviciu de ridicare a trotinetei electrice, pentru următoarele tarife:

 • la o distanță de maxim 5 km de cel mai apropiat Centru/ Stație I’Velo – 30 lei/intervenție + costul pieselor de schimb (dacă este cazul);
 • la o distantă de maxim 10 km de cel mai apropiat Centru/ Stație I’Velo – 50 lei/intervenție + costul pieselor de schimb (dacă este cazul);
 • la o distanta de peste 10 km de cel mai apropiat Centru/ Stație I’Velo – 100 lei/intervenție + costul pieselor de schimb (dacă este cazul).

În situația în care nu respectați timpul de închiriere alocat cursei dumneavoastră, în primele 24 ore veți datora și achita AGR un tarif de întârziere, de 10 lei pe oră. Tariful de 10 lei va fi calculat și datorat integral pentru fiecare ora începând cu primul minut al fiecărei ore de întârziere.Pentru deținătorii unui abonament care include utilizarea nelimitată a unei trotinete, în cazul în care nu se respectă regula scanării și prelungii timpului de  închiriere o dată la fiecare 120 de minute se aplică tariful de 10 lei/oră menționat mai sus. Valoarea totala datorată pentru întârziere nu poate depăși valoarea trotinetei.

Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile de mai sus nu se aplică utilizatorilor de trotinete în sistem pay-per-use. Pentru aceștia, suma de plată este cea afișată pe ecranul trotinetei.

În situația în care nerespectarea timpului de închiriere nu se datorează unei simple neglijențe, ci se datorează unei culpe grave/ intenției Utilizatorului (precum, dar fără a se limita la, situația blocării trotinetei electrice folosind oricare alt dispozitiv și locație decât Centrele și/ sau Stațiile I’Velo pentru prezervarea accesului rapid și facil la aceasta), AGR și Utilizatorul, prin încheierea Contractului I’Velo, predetermină Prejudiciul suferit de AGR la suma de 2800 lei.

În cazul în care trotineta electrica nu este returnată în termen de 24 de ore de la startul penalizărilor (astfel cum sunt descrise în secțiunea de mai sus), acțiunea va fi considerată furt/ abuz de încredere iar AGR își rezervă dreptul de a  demara procedurile necesare pentru raportarea către organele abilitate, precum și pentru recuperarea prejudiciului. În aceasta situație, AGR și Utilizatorul, prin încheierea Contractului I’Velo, predetermină Prejudiciul la contravaloarea de2800 lei (clauza penala conform prevederilor Codului Civil al României), la care se vor adăuga, după caz, eventuale costuri suplimentare suportate de AGR în vederea recuperării acesteia.

Natura de clauza penală este agreata de Utilizator si AGR și în ceea ce privește celelalte costurile menționate în prezenta Anexa nr. 2.