REGULAMENT Campanie “ Pedalezi și câștigi”

25 iulie – 25 septembrie 2022

Regulament oficial de desfășurare

  

 

Articolul 1. Organizatorul și durata concursului

 • Organizator

Campania “ Pedalezi și câștigi” este organizată și desfășurată de Asociația Green Revolution cu sediul în Str. Avrig, nr. 21-31, Bl. U2, Sc. 1, Sector 2, București, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor cu numărul 36/25.03.2009, cod de identificare fiscală 25368700, înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr. 17259 (denumită în continuare „Organizator”) reprezentată prin Raluca Fișer având funcția de Președinte.

 • Durata.

Campania poartă denumirea “Pedalezi și câștigi” denumit în continuare „Campania” și se desfășoară în perioada 25.07.2022-25.09.2022.

Articolul 2. Dreptul de participare

2.1. La această Campanie sunt înscriși automat toți cei care folosesc contra cost în perioada 25 iulie – 25 septembrie 2022 bicicletele I’Velo urban și relax, pe baza oricărei subscripții achiziționată în perioada desfășurării campaniei, după cum urmează:

 • Pentru premiile săptămânale, de minimum 3 ori în săptămâna anterioară, excepție fac primele 2 săptămâni care se cumulează.
 • Pentru premiul cel mare, de minimum 5 ori în perioada campaniei.

2.2. La Campanie nu pot participa angajații, colaboratorii/voluntarii Asociației Green Revolution sau persoanele juridice, așa cum sunt definite de legea română.

 

Articolul 3. Modul de participare

Persoanele care respectă condițiile din Art. 2 intră automat în tragerea la sorți și pot câștiga unul dintre cele 8 premii săptămânale sau marele premiu, o bicicletă.

Planificare Premiu Valoare
Saptamana 1 RUCSAC FORCE GRADE 22L, ALBASTRU 199 lei
Saptamana 2 RUCSAC FORCE VOYAGER 16L NEGRU 249 lei
Saptamana 3 LUMINA FATA BBB BLS-161 NANOSTRIKE 600 233 lei
Saptamana 4 OCHELARI FORCE AMBIENT, FLUO/GRI, LENTILA NEAGRA 239 lei
Saptamana 5 CASCA FORCE BULL NEGRU/ALBASTRU 259 lei
Saptamana 6 OCHELARI FORCE SONIC GRI/FLUO, LENTILA ALBASTRA OGLINDA 259 lei
Saptamana 7 ANTIFURT U-LOCK BBB SECUREU BBL-78, NEGRU 276 lei
Saptamana 8 CASCA FORCE CORELLA MTB NEGRU/FLUO 289 lei
Marele Premiu BICICLETA ROCK MACHINE CROSSRIDE 100 29″ NEGRU/ROSU M 18″ 2,649 lei
    4,652 lei

Articolul 4. Desemnarea câștigătorilor

4.1. Extragerea celor 9 caștigători se va face cu ajutorul www.random.org după cum urmează:

 • marți, 09.08 dintre cei care au folosit bicicletele I’velo în perioada 25.07 -07.08.2022.
 • marți, 16.08 dintre cei care au folosit bicicletele I’velo în perioada 08 -14.08.2022.
 • marți, 23.08 dintre cei care au folosit bicicletele I’velo în perioada 15 -21.08.2022.
 • marți, 30.08 dintre cei care au folosit bicicletele I’velo în perioada 22 -28.08.2022.
 • marți, 06.09 dintre cei care au folosit bicicletele I’velo în perioada 29.08 -04.09.2022.
 • marți, 13.09 dintre cei care au folosit bicicletele I’velo în perioada 05 -11.09.2022.
 • marti, 20.09 dintre cei care au folosit bicicletele I’velo în perioada 12 -18.09.2022.
 • marti, 27.09 dintre cei care au folosit bicicletele I’velo în perioada 19 -25.09.2022.

O persoana poate câștiga un singur premiu săptămânal dacă îndeplinește condițiile Campaniei.

Marele premiu va fi extras marți, 20.09.2022 iar la extragere vor fi înscrise automat toate persoanele care au folosit bicicletele I’Velo de minimum 5 ori în perioada 25 iulie – 25 septembrie 2022.

Pentru fiecare participant se vor extrage câte 3 rezerve (27 în total), pentru cazul în care câștigătorul este invalidat.

Articolul 5. Anunțarea câștigătorilor și acordarea premiilor

5.1. Câștigătorii premiilor oferite prin tragere la sorți vor fi contactați telefonic, pe numărul declarat în relație cu Asociația Green Revolution în maximum 2 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți, iar rezervele în maximum 2 zile lucrătoare de la invalidarea câștigătorilor inițiali, conform Art. 4.1. În cazul în care potențialii câștigători ai premiilor nu pot fi contactați la telefon în urma efectuării a 3 apeluri în 3 momente diferite din perioada de contactare (nu răspund, număr nealocat, telefon închis etc.) sau sunt contactați, dar refuză primirea premiului câștigat, aceștia vor pierde dreptul de atribuire a premiului, organizatorul recurgând la efectuarea verificării câștigătorilor-rezervă, în vederea desemnării altui potențial câștigător. În cazul în care niciuna dintre persoanele extrase ca rezerve nu poate fi contactată în termen de 2 zile lucrătoare în urma efectuării a 3 apeluri pe zi, organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

Numele și prenumele câștigătorilor vor fi publicate pe site-ul www.ivelo.ro

5.2. Premiile săptămânale vor putea fi ridicate de la unul dintre centrele I’Velo Aviatorilor sau I’Velo Tineretului în cazul în care câștigătorii vor fi din București sau vor fi livrate prin curier dacă sunt din provincie. Premiul cel mare va fi ridicat de la sediul organizatorului din Intrarea Valului 2.

În cadrul acordării premiilor către câștigători, conform prevederilor Regulamentului, înlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii nu este posibilă. În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc condițiile de validare, nu confirmă acceptarea premiilor și nu se prezintă pentru primirea premiilor în termenele prevăzute în cazul câștigătorilor, acestea pierd dreptul la premiul câștigat în cadrul campaniei promoționale, iar acest premiu nu se va mai acorda.

 

Articolul 6. Taxe și impozite

6.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitele aferente câștigurilor acordate în cadrul concursului, urmând a le vira instituțiilor publice competente în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, iar orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea cad în sarcina câștigătorilor.

Articolul 7. Confidențialitatea datelor

7.1. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezentul concurs. Confidențialitatea este reglementată și asumată de organizator permanent, o dată cu punerea la dispoziția publicului a serviciilor I’Velo, enumerate la Art. 2.  Identitatea câștigătorilor poate fi dezvăluită doar cu consimțământul scris al participanților, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016.

7.2. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților în baza notificării depuse la A.N.S.P.D.C.P și a înregistrarii sale că operator de date, înregistrare înscrisa în Registrul de Evidență a prelucrării datelor cu caracter personal cu nr. 11471.

 

Articolul 8 – Regulamentul oficial

8.1. Prezentul regulament de participare este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.ivelo.ro

8.2. Orice neînțelegere privind validitatea prezentului regulament sau rezultate din interpretarea și executarea acestuia vor fi  fie rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești de la sediul Organizatorului.

ORGANIZATOR

Asociatia Green Revolution

Reprezentata prin Președinte

Raluca Fișer