REGULAMENT CAMPANIE “Aliaza-te cu bicla!”

Regulament oficial de desfasurare

 

Articolul 1. Organizatorul si durata concursului

  • Organizator

Concursul “Aliaza-te cu bicla!”” este organizat si desfasurat de Asociatia Green Revolution cu sediul in Strada Avrig Nr. 21-31, sector 2, Bucuresti, inregistrata in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor cu numarul 35/25.03.2009, cod de identificare fiscala 25368700, inscrisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr. 17259 (denumita in continuare „Organizator”) reprezentata prin Raluca Fiser avand functia de Presedinte.

  • Durata.

Concursul poarta denumirea “Aliaza-te cu bicla!”” denumit in continuare „Campanie” si se desfasoara in perioada 15.07.2018 – 5.08.2018.

1.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt prin intermediul site-ului www.ivelo.ro și prin act adițional la prezentul regulament.

 

Articolul 2. Dreptul de participare

2.1. Drept de participare au persoanele care achizitioneaza contra cost abonamente I’Velo Urban, pentru o durata de 3 luni, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie si vor mai primi gratuit un abonament I’Velo Urban de o luna. Persoanele trebuie sa fie rezidente in Romania, sa respecte conditiile prezentului Regulament si sa urmeze indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

2.2.  Participantul poate pastra abonamentul de o luna, iar astfel i se prelungeste perioada de valabilitate a abonamentului de 3 luni cu inca o luna, sau poate il poate da unei alte persoane apropiate.

2.3. In cazul in care participantul alege sa dea abonamentul I’Velo Urban de o luna unei alte persoane, persoana respectiva trebuie sa se prezinte in perioada 15 iulie – 5 august,  cu cartea de identitate, la unul dintre sediile I’Velo Relax (din Parcul Herastrau, Parcul Tineretului si Parcul IOR) sau la sediul I’Velo Urban (din str. Prof. Ion Bogdan), in timpul orelor de functionare.

2.4. De aceasta oferta nu pot beneficia angajatii, colaboratorii/voluntarii Asociatiei Green Revolution sau persoanele juridice, asa cum sunt definite de legea romana.

2.5. Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa detina carte de identitate.

 

Articolul 3. Conditiile si modul de participare

3.1. Pentru a beneficia de abonamentul de o luna gratuit, persoanele mentionate la articolul 2 trebuie sa achizitioneze un abonament I’Velo urban de 3 luni, in perioada 15.07.2018 – 5.08.2018.

3.2. O achizitie este considerata valida doar daca participantul plateste online un abonament pe site-ul www.ivelo.ro sau prin intermediul aplicatiei mobile I’Velo, sau se prezinta la unul dintre centrele I’Velo Relax (Herastrau – intrarea Charles de Gaulle, metrou Aviatorilor; IOR – intrarea din zona Globului Pamantesc; Tineretului – intrarea din Bulevardul Gheorghe Sincai) si achiztioneaza contra cost un abonament de 3 luni, indiferent de categoria din care fac parte (Young – 16 -25 de ani – sau Regular).

3.3. Inscrierea este considerata valida doar daca participantii respecta cerintele de inscriere a datelor personale in formular si  raspund corect la cerintele formularului. 

Articolul 4. Acordarea abonamentului gratuit de o luna

5.1. Abonamentele de o luna vor fi acordate clientilor in urma validarii respectarii prevederilor articolelor 2 si 3 din prezentul regulament.

5.2. Daca la verificarea finala, un client desemnat initial nu indeplineste conditiile pentru atribuirea premiului sau nu va putea ridica abonamentul nici macar prin imputernicirea altcuiva, abonamentul de o luna va fi anulat. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru datele inexacte furnizate de catre participanti.

5.3. Daca in urma verificarii, conditiile de inscriere si participare nu au fost respectate, inscrierea nu este considerata valida.

5.4 Abonamentul de o luna nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani.

5.5 In cazul in care un participant nu poate prezenta la validarea abonamentului de o luna, in original, un act de identitate, acesta va pierde dreptul de ridicare a premiului.

5.6. Clientii care achizitioneaza un abonament de 3 luni si care doresc sa dea unei alte persoane abonamentul gratuit de o luna, persoana care beneficiaza de abonamentul de o luna trebuie sa se prezinte in perioada 15 iulie – 5 august,  cu cartea de identitate, la unul dintre sediile I’Velo Relax (din Parcul Herastrau, Parcul Tineretului si Parcul IOR) sau la sediul I’Velo Urban (din str. Prof. Ion Bogdan), in timpul orelor de functionare.

 

Articolul 6. Taxe si impozite

6.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitele aferente castigurilor acordate in cadrul concursului, urmand a le vira institutiilor publice competente in conformitate cu Legea 571/2003, art. 76 si 77, iar orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea cad in sarcina castigatorilor.

 

Articolul 7. Confidentialitatea datelor

7.1 Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta camie si sa nu le dezvaluie tertilor fara consimtamantul scris al participantilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016.

7.2 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor in baza notificarii depuse la A.N.S.P.D.C.P si a inregistrarii sale ca operator de date, inregistrare inscrisa in Registrul de Evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu nr. 11471.

7.3 Prin inscrierea la concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit, de catre organizator a datelor sale cu caracter personal in scopul acordarii premiilor in conformitate cu dispozitiile Regulamentului UE si ale Legii 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele vor fi dezvaluite exclusiv angajatilor si-sau colaboratorilor Organizatorului implicati in derularea campaniei, si pot fi dezvaluite si unor imputerniciti ai Operatorului, pe baza unor clauze de confidentialitate si de asigurarea a pastrarii securitatii datelor. Participantii la concurs sunt de acord cu prelucrarea datelor in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Organizatorului in legatura cu concursul.

7.4 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, in mod gratuit, la cerere si urmatoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare se face fara respectarea legii, in conformitate cu dispozitiile Legii 679/2016. Cererea va fi intocmita in forma scrisa, va contine justificarea solicitarilor, va fi datata si semnata.

7.5 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

7.6 Datele personale trimise prin e-mail vor putea fi procesate sau introduse de Organizator sau de alta persoana fizica sau juridica desemnata de acesta, intr-o baza de date.

 

Articolul 8 – Regulamentul oficial

8.1 Prezentul regulament de participare este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.ivelo.ro.

8.2 Facebook nu este sponsor, endorser sau asociat in orice fel cu acest concurs. Informatiile furnizate sunt destinate exclusiv Organizatorului si nu Facebook. Informatiile furnizate vor fi utilizate doar pentru a contacta castigatorul in vederea stabilirii unei modalitati de ridicare a premiului.

8.3 Prin participarea la prezentul concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.

8.4 Orice neintelegere privind validitatea prezentului regulament sau rezultate din interpretarea si executarea acestuia vor fi  fie rezolvate pe cale amiabila. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti de la sediul Organizatorului.

8.5. Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la concurs.