TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE I’VELO URBAN

Noi, Asociația Green Revolution, asociație înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul în Strada Avrig nr. 21-31, bl U2, sc. 1, et. 10, ap. 43, Sector 2, Bucureşti, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București sub nr. 36 din data de 25.03.2009 („AGR”) promovăm, în activitatea noastră, utilizarea mijloacelor și soluțiilor de transport ecologice şi economice, în special a utilizării bicicletei ca mijloc de transport alternativ.

În acest scop, dumneavoastră („Utilizatorul”) puteţi beneficia de servicii de închiriere biciclete în scop de recreere („Serviciile I’Velo Urban”) de la staţiile automatizate de închiriat biciclete I’Velo Urban („Staţiile I’Velo Urban”), în termenii şi condiţiile specificate în cele ce urmează („Termenii” sau „Termenii I’Velo Urban”):

 1. APLICABILITATE
 • Termenii I’Velo Urban se aplică în legătură cu posibilitatea ca dumneavoastră să beneficiaţi de Servicii I’Velo Urban şi, prin acceptarea acestora de către dumneavoastră, aceştia vor forma contractul încheiat între dumneavoastră şi AGR în acest scop („Contractul I’Velo Urban”).
 • Puteţi beneficia de Servicii I’Velo Urban pe bază de abonament, în condiţiile descrise în continuare.
 1. CONTUL DE UTILIZATOR I’VELO URBAN
 • Pentru a putea beneficia de Servicii I’Velo Urban este necesar ca dumneavoastră să fiţi titular al unui cont de Utilizator I’Velo Urban.
 • Contul de Utilizator I’Velo Urban poate fi creat în unul din următoarele moduri:
  • de către dumneavoastră, prin înregistrarea pe website-ul ivelo.ro prin indicarea unei adrese de e-mail sau adrese a contului Facebook și asocierea unei parole.

Aveţi obligaţia de a folosi pentru înregistrare date de identificare corecte, complete și exacte și să actualizaţi aceste date prin editarea contului de Utilizator I’Velo Urban, ori de câte ori este necesar.

Utilizarea unor date de identificare incorecte, incomplete, inexacte sau apte să inducă în eroare în orice mod atrage răspunderea dumneavoastră pentru orice prejudicii directe sau indirecte care ar putea fi suferite în orice mod de AGR sau de oricare dintre partenerii sau colaboratorii săi. AGR îşi rezervă dreptul de a verifica acurateţea datelor dumneavoastră de identificare sau de contact indicate de dumneavoastră, inclusiv prin colectarea de date cu caracter personal suplimentare (în scopul confirmării identității dumneavoastră în vederea eliberării Cardului I’Velo Urban, fără o limitare la aceasta).

 • de către AGR, dacă vă prezentaţi personal la unul din centrele I’Velo Relax din parcul Herăstrău (metrou Aviatorilor sau Arcul de Triumf) sau din parcul Tineretului (intrarea Șincai) sau la locaţia I’Velo Urban din Strada Ion Bogdan nr. 21 („Centrele I’Velo”), având în posesie un act de identitate în original, aflat în termenul de valabilitate.
 • Doar persoanele în vârstă de cel puțin 16 ani pot beneficia de Servicii I’Velo Urban. În acest sens, la înregistrarea contului de Utilizator I’Velo Urban în oricare din modurile indicate la punctul (b) de mai sus, veţi confirma faptul că aţi împlinit cel puțin această vârstă.
 • La înregistrarea contului de Utilizator I’Velo Urban, vi se va solicita să atestaţi luarea la cunoştinţă şi acceptarea Termenilor, prin bifarea căsuței corespunzătoare din contul de Utilizator I’Velo Urban. Acceptul dumneavoastră va duce la încheierea Contractului I’Velo Urban.
 • Neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile indicate mai sus vă va împiedica să beneficiaţi de Servicii I’Velo Urban.
 1. STATUTUL DE UTILIZATOR I’VELO URBAN
 • La crearea cu succes a unui cont de Utilizator I’Velo Urban, veţi dobândi statutul de utilizator I’Velo Urban.
 1. CARDUL I’VELO URBAN
 • După crearea contului de Utilizator I’Velo Urban, veţi putea intra în posesia unui card nominal de acces I’Velo Urban („Cardul I’Velo Urban”).
 • Eliberarea Cardului I’Velo Urban este condiționată de:
 • prezenţa personală la unul din Centrele I’Velo, în programul de lucru al acestora, având în posesie un act de identitate aflat în termenul de valabilitate. Programul de lucru este disponibil pentru consultare la adresa https://www.ivelo.ro/urban.

Îndeplinirea acestei condiţii se realizează prin prezentarea unuia dintre următoarele documente, în original: carte de identitate, paşaport.

Dacă, din orice motive, asupra identității dumneavoastră planează orice suspiciuni, AGR, prin personalul aflat la Centrul I’Velo respectiv, vă va putea solicita prezentarea unui act de identitate suplimentar.

 • achitarea contravalorii Cardului I’Velo Urban, în sumă de 7 lei. Plata se poate efectua la unul din centrele de închirieri I’Velo Relax din București, în locațiile indicate la adresa https://www.ivelo.ro/relax, precum și în sediul din adresa Str. Ion Bogdan nr. 21, în intervalul orar 10:00 – 18:00, de luni până duminică.
 • suplimentar, dacă vă încadraţi în una dintre categoriile de Utilizatori care pot beneficia de reduceri la plata abonamentelor I’Velo Urban, aveţi obligaţia de a prezenta unul document care să ateste această calitate, pentru a putea achiziţiona ulterior abonamente la preţ redus.
 • La eliberare, Cardul I’Velo Urban va fi activat de personalul AGR.
 • Cardul I’Velo Urban este unic, personal şi netransmisibil către alte persoane. Pentru evitarea oricăror dubii, Cardul I’Velo Urban va putea fi folosit doar de către dumneavoastră, pentru a beneficia de Servicii I’Velo Urban exclusiv în nume propriu.
 • După eliberarea Cardului I’Velo Urban, vă veţi putea autentifica on-line în contul de Utilizator I’Velo Urban, după ce vă creați un cont cu adresă de e-mail/adresa contului de Facebook și parolă și vă atașați seria Cardului I’Velo Urban şi a codului PIN asociat.
 • Introducerea greşită codului PIN de trei ori la autentificare va determina blocarea Cardului I’Velo Urban şi, în consecinţa, vă va împiedica să beneficiați de Servicii I’Velo Urban, chiar daca aţi deţine un abonament valabil. Pentru deblocare, puteţi contacta telefonic AGR la numărul 021 327 57 78.
 1. ABONAMENTELE I’VELO URBAN
 • Serviciile I’Velo Urban vă sunt disponibile cu condiţia deţinerii unui abonament valabil la data preluării oricărei biciclete de la Staţiile I’Velo Urban.
 • Selectarea abonamentului dorit se efectuează din contul de Utilizator I’Velo Urban, pe website-ul ivelo.ro sau prin aplicaţia disponibilă la Staţiile I’Velo Urban. Puteţi opta pentru unul dintre următoarele abonamente:
  • Abonament zilnic, valabil pentru o perioadă de 24 de ore de la prima preluare a unei biciclete de la oricare dintre Staţiile I’Velo Urban în baza acestuia, în sumă de 10 lei – Durata permisă de închirierie 45 min – Pauză între închirieri 15 min
  • Abonament lunar, valabil pentru o perioadă de 30 de zile, de la data selectată de Utilizator, în sumă de 35 lei – Durata permisă de închirierie 45 min – Pauză între închirieri 15 min;
  • Abonament 3 luni, valabil pentru o perioadă de 90 de zile, de la data selectată de Utilizator, în sumă de 60 lei – Durata permisă de închirierie 45 min – Pauză între închirieri 10 min;
  • Abonament 6 luni, valabil pentru o perioadă de 120 de zile, de la data selectată de Utilizator, în sumă de 80 lei – Durata permisă de închirierie 60 min – Pauză între închirieri 10 min;
  • Abonament anual, valabil pentru o perioadă de 365 de zile de la data selectată de Utilizator, în sumă de 100 lei – Durata permisă de închirierie 60 min – Pauză între închirieri 5 min.
 • Puteţi beneficia de abonamente Young, dacă aveți vârsta cuprinsă între 16-25 ani. Abonamentele Young se pot achiziționa de la centrele de distribuire carduri IVelo și din aplicația mobilă IVelo.
  • Abonament zilnic Young, valabil pentru o perioadă de 24 de ore de la prima preluare a unei biciclete de la oricare dintre Staţiile I’Velo Urban în baza acestuia, în sumă de 7 lei – Durata permisă de închirierie 45 min – Pauză între închirieri 15 min
  • Abonament lunar Young, valabil pentru o perioadă de 30 de zile, de la data selectată de Utilizator, în sumă de 25 lei – Durata permisă de închirierie 45 min – Pauză între închirieri 15 min;
  • Abonament 3 luni Young, valabil pentru o perioadă de 90 de zile, de la data selectată de Utilizator, în sumă de 50 lei – Durata permisă de închirierie 45 min – Pauză între închirieri 10 min;
  • Abonament 6 luni Young, valabil pentru o perioadă de 120 de zile, de la data selectată de Utilizator, în sumă de 65 lei – Durata permisă de închirierie 60 min – Pauză între închirieri 10 min;
  • Abonament anual Young, valabil pentru o perioadă de 365 de zile de la data selectată de Utilizator, în sumă de 75 lei – Durata permisă de închirierie 60 min – Pauză între închirieri 5 min.
 • Nu veţi putea cumula, pentru aceeaşi perioadă, mai multe tipuri de abonamente active.
 • Nu veţi putea modifica abonamentele achiziţionate. Totodată, nu veţi putea reporta abonamentele neutilizate, indiferent de motiv.
 1. ONE PASS
 • ONE PASS este un serviciu accesibil doar prin Aplicația Mobilă I’Velo, disponibilă gratuit pe Android și iOS, prin care puteți beneficia de o singură închiriere a unei biciclete I’Velo Urban, timp de 2h;
 • ONE PASS se activează în momentul preluării bicicletei dintr-o stație I’Velo Urban, prin scanarea codului QR de pe rastelul în care se află o bicicletă disponibilă;
 • Dacă ați constatat o defecțiune sau doriți să schimbați bicicleta, aveți la dispoziție 15 minute de la preluarea acesteia. După schimbarea bicicletei, durata de închiriere se resetează din nou la 2h;
 • Dacă bicicleta este returnată după 15 minute de la preluare, ONE PASS va expira;
 • Dacă ați depășit perioada achiziționată de 2h, vor intra în vigoare costuri suplimentare (afișate în secțiunea 10 – ”Obligația de returnare”).
 1. PRELUAREA BICICLETELOR DE LA STAŢIILE I’VELO URBAN
 • În vederea preluării unei biciclete de la una din Staţiile I’Velo Urban, este necesară parcurgerea următoarelor etape:
  • autentificarea la panoul de control din Stația I’Velo Urban respectivă, prin scanarea Cardului I’Velo Urban la cititorul contactless şi introducerea codului PIN;
  • selectarea unei biciclete disponibile și o extragerea acesteia din rastel după 10 secunde. Depăşirea acestui termen va determina întreruperea operaţiunii, motiv pentru care va fi necesară reluarea etapei de autentificare.
 • O bicicletă se poate prelua și folosind Aplicația Mobila I’Velo, prin scanarea codului QR de pe rastelul în care se află o bicicleta disponibilă, sau prin introducerea manuala a numărului dock-ului și a numărului bicicletei.
 • Aveţi obligaţia ca, la orice preluare a unei biciclete de la una din Staţiile I’Velo Urban să vă aflaţi într-o stare fizică şi psihică corespunzătoare mersului cu bicicleta.

Pentru evitarea oricăror dubii, consumul de băuturi alcoolice, stupefiante sau orice substanțe cu efect halucinogen vor fi considerate incompatibile mersului cu bicicleta.

Posibilitatea de a beneficia de un Serviciu I’Velo Urban poate fi refuzată de către AGR, dacă, în orice moment, manifestaţi o conduită necorespunzătoare sau necivilizată, cu manifestări de violență fizică sau verbală faţă de alţi Utilizatori, personalul AGR sau faţă de orice altă persoană, în general, precum şi în orice alte cazuri întemeiate.

AGR îşi rezervă dreptul de a verifica, în orice moment, îndeplinirea condiţiilor pentru ca dumneavoastră să beneficiaţi de Serviciul I’Velo Urban.

 • Pe baza unui abonament valabil, veţi putea prelua o singură bicicletă din flota disponibilă la Staţia I’Velo Urban respectivă. În cazul în care nu există biciclete disponibile la acea Staţie I’Velo Urban, puteţi contacta telefonic AGR la numărul 021 327 57 78 pentru a afla la ce alte Staţii I’Velo Urban există biciclete disponibile.
 1. DURATA FIECĂRUI SERVICIU I’VELO URBAN
 • Orice bicicletă preluată va fi pusă la dispoziţia dumneavoastră pe durata permisă de închiriere, conform serviciului achiziționat. La expirarea acestuia, aveţi obligaţia de a returna bicicleta la orice Staţie I’Velo Urban.
 • Veţi putea prelua o altă bicicletă după expirarea pauzei dintre închirieri asociată serviciului achiziționat, ce intră în vigoare de la returnarea bicicletei. Numărul de astfel de preluări este nelimitat, cu condiţia deţinerii unui abonament valabil.

 

 

 1. OBLIGAŢIILE GENERALE ALE DUMNEAVOASTRĂ
 • Aveţi obligaţia de a folosi orice bicicletă numai în scopul în care aceasta a fost pusă la dispoziţia dumneavoastră, respectiv pentru activități de recreere. De asemenea, aveţi obligaţia de a folosi bicicleta ca un bun proprietar, respectând normele uzuale de utilizare şi condițiile de exploatare.

Pentru evitarea oricăror dubii, sunt strict interzise transportul de pasageri sau substanţe periculoase, participarea la curse cu orice bicicletă preluată de la Staţiile I’Velo Urban sau subînchirierea acesteia.

 • Aveţi obligaţia de a utiliza bicicleta în condiţii de siguranţă şi de a respecta orice reglementări în vigoare care ar fi incidente, inclusiv cu privire la circulaţia pe drumurilor publice. În cazul încălcării oricărei obligaţii care v-ar reveni, veţi fi exclusiv răspunzător.
 • Serviciul I’Velo Urban este oferit de AGR exclusiv pentru uzul personal al dumneavoastră. Utilizarea bicicletei de alte persoane, în intervalul în care aceasta este pusă la dispoziţia dumneavoastră pe baza Contractului I’Velo Urban, este interzisă, cu excepţia cazului în care AGR a emis un acord prealabil în formă scrisă pentru o astfel de utilizare. În cazul în care veţi permite sau tolera în orice mod utilizarea bicicletei de orice altă persoană, în absenţa unui acord prealabil scris din partea AGR, veţi rămâne personal şi exclusiv răspunzător faţă de AGR.
 • În plus, vă revine obligaţia de a respecta oricare şi toate instrucţiunile primite de la reprezentanţii AGR în legătură cu utilizarea bicicletei predate.
 • Aveţi obligaţia de a semnala orice defecţiuni constatate cu privire la orice bicicletă preluată prin utilizarea aplicaţiei instalate la Staţia I’Velo Urban sau prin apel telefonic la numărul 021 327 57 78. Aveţi obligaţia de a respecta întomai instrucţiunile primite la înregistrarea solicitării. AGR va răspunde la astfel de sesizări într-un termen rezonabil, care nu va depăşi 30 (treizeci) de zile de la data formulării solicitării.
 1. OBLIGAŢIA DE RETURNARE
 • La expirarea duratei permise de închiriere, aveţi obligaţia de a returna bicicleta la orice Staţie I’Velo Urban şi în aceeaşi stare cu cea în care a fost preluată.
 • Pentru returnarea bicicletei, este necesară parcurgerea următoarelor etape:
 • identificarea unui stâlp liber la Staţia I’Velo Urban respectivă (stâlpii disponibili sunt semnalizați prin lumina verde);
 • poziționarea şi fixarea bicicletei în stâlpul liber ales. După fixare, bicicleta va fi blocată automat, iar returnarea va fi considerată efectuată.
 • autentificarea la panoul de control din Stația I’Velo Urban respectivă, prin scanarea Cardului I’Velo Urban la cititorul contactless şi introducerea codului PIN;
 • În cazul returnării bicicletei cu întârziere, veţi avea obligaţia de a suporta costuri suplimentare cu titlul de penalităţi de întârziere, după cum urmează:
  • pentru întârzieri cuprinse între 1 minut şi 30 de minute, costul suplimentar va fi de 3 lei;
  • pentru întârzieri cuprinse între 31 minute şi 60 de minute, costul suplimentar va fi de 6 lei;
  • pentru întârzieri cuprinse între 61 minute şi 90 de minute, costul suplimentar va fi de 9 lei;
  • pentru întârzieri cuprinse între 91 minute şi 1395 de minute, costul suplimentar va fi de 25 lei;

Asemenea costuri suplimentare vor fi indicate la autentificarea în contul de Utilizator I’Velo Urban.

 • În cazul nereturnării bicicletei dupa 24h de la inițierea închirierii, veţi avea obligaţia suportării unor despăgubiri echivalente cu valoarea acesteia, plus eventuale costuri suplimentare suportate de AGR în vederea recuperării acesteia. În sensul prezentei dispoziţii, agreaţi că valoarea bicicletei va fi considerată echivalentă valorii de achiziţie a acesteia. O bicicletă va fi considerată ca nereturnată în cazul în care întârzierea în returnarea acesteia depăşeşte 24 de ore de la preluarea bicicletei.

Vă atragem atenţia asupra faptului că nereturnarea bicicletei constituie infracţiunea de abuz de încredere, prevăzută de art. 238 din Codul Penal, pedepsita cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Prin urmare, în cazul nereturnării bicicletei, AGR îşi rezervă dreptul de a sesiza organele de urmărire penală, pentru luarea măsurilor ce se impun.

 • În cazul în care întârzierea în returnare sau nereturnarea oricărei biciclete se datorează unor cauze independente de o culpă a dumneavoastră (e.g. lipsa locurilor de andocare disponibile la Staţia I’Velo Urban, posture defecte etc.), aveţi posibilitatea de a solicita preluarea bicicletei de o echipa AGR sau de un interval suplimentar până la predarea bicicletei la altă Staţie I’Velo Urban, contactând AGR la numărul 021 327 57 78. În absenţa unei solicitări formulate în acest mod, veţi suporta consecinţele care decurg din întârzierea în returnare sau nereturnarea oricărei biciclete
 • În cazul în care bicicleta prezintă orice defecţiuni sau daune la momentul returnării, veţi avea obligaţia suportării costurilor de reparaţie sau înlocuire piese care ar fi necesare în vederea aducerii acesteia la starea acesteia din momentul în care a fost predata către dumneavoastră. Pentru evitarea oricăror dubii, costurile de înlocuire a pieselor relevante sunt următoarele:
 • /Daună totală /Cadru rupt /Furt: 1100 lei – bicicletă model 26” (Geniesser 6.4)
 • /Flanșă (sistem de prindere): 500 lei
 • /Roată față: 175 lei
 • /Roată spate: 306 lei
 • /Apărătoare lanț: 25 lei
 • /Pazie PVC roata fata/spate: 180 lei
 • /Cameră: 10 lei
 • /Cauciuc: 27 lei
 • /Furcă Geniesser 6.4 (negru): 110 lei
 • /Schimbator Shimano 3v : 60 lei
 • /Manetă frână: 10 lei
 • /Cric: 25 lei
 • /Șa: 30 lei
 • /Pedale: 25 lei / set
 • /Ghidon: 30 lei
 • /Suport Ghidon: 90 lei
 • /Sonerie: 5 lei
 • /Stop Spate: 17 lei
 • /Far pt. dinam: 40 lei
 • /Tijă șa 27.2mm : 45 lei
 • /Antifurt: 35 lei
 1. COSTURI SUPLIMENTARE RESTANTE
 • În cazul încălcării obligaţiei de a returna la timp şi în stare corespunzătoare orice bicicletă preluată, veţi înregistra costuri suplimentare reprezentând contravaloarea penalităţilor de întârziere sau a costurilor de reparaţie sau înlocuire piese sau contravaloarea bicicletei, veţi avea obligaţia de a suporta costurile suplimentare astfel rezultate.
 • În cazul nerespectării acestei obligaţii, nu veţi putea beneficia de Servicii I’Velo Urban, orice abonament în curs fiind considerat blocat până la achitarea integrală a costurilor restante.
 1. PLĂŢI
 • Plata contravalorii abonamentelor, precum şi orice eventuale costuri suplimentare aferente Serviciilor I’Velo Urban poate fi efectuată prin card bancar online sau din aplicația mobilă I’Velo, ori cash la unul din centrele de distribuire carduri I’
 • Datele cardului bancar al Utilizatorului I’Velo Urban nu vor fi accesibile AGR si nici nu vor fi stocate de catre de AGR. Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este Europayment Services SRL, persoană juridică română, cu sediul în Str. Mizil, nr. 2C, Bloc Socum, etaj 1, dreapta, Sector 3, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/9950/2006, cod unic de înregistrare 18773866.
 • In anumite cazuri, pentru asigurarea securității plăţilor, vi se va solicita sa autorizați plata prin reintroducerea parolei aferente contului de Utilizator I’Velo Urban sau utilizarea amprentei digitale in cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.
 • La confirmarea achitării costurilor, vi se va elibera dovada efectuării plăţii, în Contul de Utilizator I’Velo Urban.
 1. RĂSPUNDEREA AGR
 • AGR depune toate eforturile pentru întreţinerea şi repararea flotei de biciclete puse la dispoziţie în cadrul Serviciului I’Velo Urban. Orice eventuale defecte, defecţiuni sau avarii constate la preluarea bicicletei, trebuie aduse de îndată la cunoştinta AGR prin returnarea bicicletei la Staţia I’Velo Urban de preluare într-un interval de 5 minute de la momentul preluării. În cazul nereturnării bicicletei în acest interval, se prezumă că aceasta a fost predată în stare normală de funţionare, fără nici un fel de defecte sau defecţiuni aparente.
 • AGR nu răspunde în niciun mod pentru sau în legătură cu utilizarea bicicletei de către dumneavoastră într-un mod care contravine siguranţei dumneavoastră sau a altor persoane ori cu încălcarea oricăror obligaţii care vă revin.
 • Niciun fel de răspundere nu revine AGR pentru orice date, informații sau materiale descărcate sau încărcate de dumneavoastră în contul de Utilizator I’Velo Urban, care ar putea fi distruse, pierdute sau șterse ca efect al dezactivării contului.
 • AGR depune toate diligenţele pentru remedierea oricăror eventuale erori în legătură cu funcționarea Staţiilor I’Velo Urban și permanenta revizuire a funcțiilor și facilităţilor oferite.
 • Accesul la contul de Utilizator I’Velo Urban prin website-ul ivelo.ro poate include accesul la, trimiterea și descărcarea conținutului furnizat de pagini web aparținând terților considerate de AGR utile în legătură cu Serviciile I’Velo Urban şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării unor asemenea legături sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare aplicabile pentru respectivele pagini web. Pentru evitarea oricăror dubii, AGR nu garantează în niciun mod exactitatea sau actualitatea informaţiilor prezentate pe paginile web la care se face trimitere prin website-ul www.ivelo.ro. Accesul la, trimiterea sau descărcarea conținutului furnizat de alte pagini web nu poate fi interpretată ca o aprobare din partea AGR a conținutului paginii web respective sau a produselor ori serviciilor furnizate sau promovate prin intermediul acesteia.
 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI I’VELO URBAN
 • Contractul I’Velo Urban încetează la data pierderii statutului de Utilizator I’Velo Urban. Statutul de Utilizator I’Velo Urban se pierde prin (i) dezactivarea de către dumneavoastră a contului de Utilizator I’Velo Urban, cu condiţia să nu înregistraţi plăţi restante aferente Serviciilor I’Velo Urban; (ii) ştergerea automată a contului de Utilizator I’Velo Urban, în cazul în care nu aţi mai utilizat contul o perioadă mai mare de 2 (ani) de la ultima autentificare şi nu înregistraţi plăţi restante aferente Serviciilor I’Velo Urban.
 • Contractul I’Velo Urban poate înceta prin: (i) acordul scris între AGR şi dumneavoastră în sensul încetării contractului; (ii) denunţarea unilaterală a contractului de oricare dintre părţi, cu respectarea unui preaviz de 10 zile; (iii) rezilierea contractului de oricare dintre părţi.
 • Încetarea Contractului I’Velo Urban nu va aduce atingere obligaţiilor dumnevoastră scadente la data încetării.
 1. LEGISLAŢIA APLICABILĂ
 • Prezenţii Termenii I’Velo Urban sunt guvernaţi de şi urmează a fi interpretaţi în conformitate cu legea română.
 1. DIVERSE
 • Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi din aceşti Termeni nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi, care vor rămâne aplicabile şi vor continua să producă efecte. În cazul constatării unei astfel de nulități sau inaplicabilități, AGR va înlocui dispoziția nulă sau inaplicabilă cu o altă prevedere care corespunde cel mai bine intenției inițiale
 • Neîndeplinirea sau întârzierea AGR de a aplica orice prevedere a acestor Termeni nu va constitui o renunțare la respectiva prevedere sau o renunțare la aplicarea ei.
 • Prezenţii Termeni prevăd întreaga înțelegere și întregul acord între Noi şi dumneavoastră cu privire la furnizarea de Servicii I’Velo Urban către dumneavoastră și va înlocui orice promisiuni, acorduri, declarații, asumări sau implicații anterioare, fie ca au fost făcute oral sau în scris, între Noi şi dumneavoastră cu privire la acestea.
 1. MODIFICĂRI ŞI REVIZUIRI ULTERIOARE
 • AGR poate modifica Termenii, caz în care prezenta versiune va fi înlocuită cu o nouă versiune. Asemenea modificări vor fi aduse la cunoştinţa dumneavoastră şi vor constitui o modificare a Contractului, condiţionată de acceptul dumneavoastră.
 • Nicio modificare a Temenilor nu va produce efecte faţă de dumneavoastră anterior luării acestora la cunoştinţă în mod adecvat şi a acceptării acestora.

————————————————————————————————————–

 Declar că am luat cunoștință de dispozițiile Termenilor I’Velo Urban și că sunt de acord cu încheierea Contractul I’Velo Urban în condiţiile specificate în acești Termeni.